Behov for helhetlig utredning av reglene om barns med- og selvbestemmelsesrett

Barneombudet ber Barne- og familiedepartementet (BFD) om å igangsette en helhetlig utredning av reglene om barns med- og selvbestemmelsesrett.

Vi erfarer at regelverket om når barn og unge selv kan bestemme uten foreldrene samtykke er uklart. Dette gjelder både reglene i barneloven og en rekke andre lover. Flere offentlige utredninger har de siste årene påpekt behovet for en helhetlig gjennomgang av reglene.

I brevet oppfordrer vi departementet til å prioritere dette arbeidet, og vi ber om en tilbakemelding på når en slik utredning vil bli igangsatt.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev