Behov for evaluering av representant- og vergeordningen for enslige mindreårige asylsøkere

Barneombudet har mottatt henvendelser om at representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger bør evalueres. Vi har sendt et brev til justis- og beredskapsdepartementet om dette.

Hva bør en evaluering inneholde?

En evaluering av representantordningen bør utføres som et uavhengig forsknings- og utredningsprosjekt. Barn og unges egne meninger må være sentrale i evalueringen. Viktige spørsmål i evalueringen kan for eksempel være:

  • Er representantordningen i stand til å ivareta våre forpliktelser etter barnekonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner, særlig retten til å bli hørt?
  • Er dagens regulering av representantordningen klar nok?
  • Er opplæringen representanter får både i starten og fortløpende god nok?
  • Er representantene uavhengige nok, eller bør man sikre større uavhengighet gjennom en annen organisering?
  • Er klagemulighetene for enslige mindreårige tilgjengelige og gode nok når det gjelder representantordningen?
  • Er representantene tilgjengelige nok for de enslige mindreårige? Får representantene betalt for nok kontakt med barnet, også i perioder med lang ventetid?
  • Er informasjonen til enslige mindreårige om representantordningen god nok?
  • Hva slags støtte mener enslige mindreårige de trenger fra representanten?

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev