Barneombudets innspill til kompenserende tiltak under nedstengningen grunnet covid-19

Barneombudet takker for anledningen til å komme med innspill til Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på møte 26. januar om kompenserende tiltak for barn og unge under Covid 19 nedstengingen.

I dette brevet følger våre innspill skriftlig.

1. Hvem er vi særlig bekymret for?

Barn i økonomisk utsatte familier. Klarer NAV for å fange opp familier som trenger bistand? Er NAV aktive nok knyttet til barns livsgrunnlag, og har de riktige verktøy for å hjelpe?

Barn med funksjonsnedsettelser. Her har tjenestetilbudet vært redusert over tid. Det er viktig å innhente kunnskap om hvorfor det er slik, og å få tjenestene på plass igjen så snart som mulig.

Barn i utrygge hjem. Det er vanskelig å se hvilke kompenserende tjenester som kan settes inn for å sikre de barna man ikke kjenner til. Her er det viktig at voksentjenestene er årvåkne og sikrer informasjon om barn som kan være i risiko.

Den generelle psykiske helsen til unge som har opplevd nedstenging over tid. Mange ungdom har hatt svært stor belastning over tid med mangel på fysisk tilstedeværelse på skolen, manglende fritidsaktiviteter og begrensninger i kontakt som fører til stor grad av sosial isolasjon. Vi er bekymret for hva dette gjør med ungdoms psykiske helse, og opptatt av hva som bør gjøres knyttet til dette fremover.

Les mer om våre innspill i brevet under.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev