Barneombudet ber regjeringen etablere et kompetansesenter for barn og unges medvirkning

Barneombudet ser et stort behov for at myndighetene tar et større ansvar for barns rett til medvirkning og kvaliteten på dette arbeidet.

Vi mener det må opprettes et kompetansesenter for medvirkning med barn og unge som kan sikre kunnskap om metode, gi god veiledning og som kan samle eksisterende kunnskap fra barn og unge slik at denne kan benyttes av alle.

I brevet til Barne- og familiedepartementet redegjør vi for våre innspill etter innspillsmøte og møte mellom Barneombudet og statsråden 27. januar 2023.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev