Barneombudet ber om prioritering av barnesaker i domstolene

Barneombudet er bekymret for hvilke konsekvenser det kan ha for barn og unge at mange saker i domstolene nå blir utsatt. Derfor har vi sendt et brev til justis- og beredskapsdepartementet om dette.

Gjennom Barneombudets kontakt med barn og unge over mange år har vi solid kunnskap om hvor belastende ventetiden på formelle avgjørelser er for barna.

Det er en ekstra stor belastning for barn og unge når saker som er avgjørende for deres liv blir satt på vent.

Vi forstår at forvaltningen har begrenset myndighet til å instruere domstolene, men ønsker at departementet går ut med en klar oppfordring til landets domstoler om å prioritere saker som vedrører barn i tiden fremover, så langt det lar seg gjøre.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev