Barneombudet ber om innsyn i klager på gjennomføring av spesialundervisning for skoleåret 2022/2023

Regjeringen foreslo i sin lovproposisjon til ny opplæringslov å fjerne muligheten til å klage på manglende gjennomføring av spesialundervisning. Dette er i dag en ulovfestet ordning, som departementet i forrige høringsrunde vurderte å lovfeste.

Barneombudet har tidligere støttet forslaget om en tydeligere regulering av klageretten på manglende etterlevelse av vedtak om spesialundervisning. Vi var derfor kritiske til departementets forslag om å fjerne klageretten, og mener at det vil svekke elevenes rettssikkerhet.

Barneombudet ba derfor Stortinget om å endre denne delen av lovproposisjonen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev