Barneombudet ber Justisdepartementet vurdere lovendringer om barns vitneplikt i straffesaker

Å leve med vold eller overgrep har alvorlige følger for barn. Det er ekstra alvorlig der overgriper er den samme som egentlig skulle beskyttet barnet. Det aller viktigste for et barn som lever med vold eller seksuelle overgrep er at overgrepene stopper. Politietterforskningen er ofte helt sentral for å få til dette.

Ved innføringen av nye regler om tilrettelagte avhør av barn, ble det gjort justeringer for å sikre at barn skal kunne forklare seg uten først å få informasjon om at de ikke har plikt til å vitne mot nærstående. Grunnen var at reglene er vanskelige å forstå for barn, og at dette setter barn i en svært vanskelig situasjon.

Barns rett til beskyttelse innebærer en plikt for staten til å etterforske og iretteføre saker om vold og overgrep. Barneombudet er bekymret for at nyere praksis rundt forståelsen av reglene om barns vitneplikt ikke i tilstrekkelig grad ivaretar barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep, samt at hensynet til barnets beste i Grunnloven § 104 annet ledd ikke er godt nok ivaretatt.

Barneombudet Ber derfor Justis- og beredskapsdepartementet vurdere behovet for lovendringer.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev