Barneombudet ber Arbeids- og velferdsdirektoratet styrke arbeidet med barneperspektivet i NAV

NAV må gjøre bedre vurderinger av hva som er til det beste for barna når de gir støtte til barnefamilier som søker om sosialhjelp. Dette gjøres ikke godt nok i dag.

Barneombudet oppfordrer NAV til å utarbeide en veileder for hvordan barneperspektivet i NAV skal anvendes i praksis. Barneombudet bistår gjerne med innspill til utarbeidelsen av en veileder.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev