Barn må inkluderes i utredningsinstruksens generelle veileder

Barneombudet har bedt Finansdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) om at hensynet til barn innarbeides i utredningsinstruksens generelle veileder.

Vi mener at utredningsinstruksens generelle veileder, slik den er utformet i dag, ikke gjenspeiler kravet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle beslutninger som berører barn.

Barneombudet følger i dette brevet opp med en oppsummering av innspillene som ble gitt under møtet, og ber Finansdepartementet om en tilbakemelding på hvordan departementet vil sikre at utredningsinstruksens generelle veileder er i overenstemmelse med Grunnloven § 104 annet ledd.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev