Rapport fra besøk i sentralarresten i Oslo

Barneombudet besøkte i september 2017 sentralarresten i Oslo. Vi har utarbeidet en kort rapport fra besøket.

Rapporten inngår som grunnlag for vårt arbeid for å sikre ivaretakelse av rettighetene til barn i politiarrest.

Vi kom med følgende fire anbefalinger etter besøket:

  • Politiarresten er i utgangspunktet ikke et egnet sted for barn. Politidistriktet bør fortsette arbeidet med å forebygge at barn plasseres i arrest, og arbeide for at sittetiden for mindreårige blir så kort som mulig. Mulige tiltak kan være å se på rutiner for planlagte pågripelser.
  • De kompenserende tiltakene kan bli bedre og mer varierte. Utvalget av blader og bøker virket noe smalt og slitent, og det hadde vært svært ønskelig med noe annet enn lesestoff, slik som for eksempel TV på noen celler, selv om dette er kostbart på grunn av krav til sikkerhet.
  • Selv om barnevernvakta rutinemessig skal varsles når en mindreårig settes i arrest, virker det som om dette noen ganger tar for lang tid. Det kan være grunn til å klargjøre denne rutinen og sørge for at alle ansatte er bevisst på varslingsrutinene.
  • Pågripelser på skoler bør unngås når situasjonen ikke er akutt, både av hensyn til den som pågripes og av hensyn til andre elever. Dette er noe ledelsen i politidistriktet bør kommunisere tydelig til alle enhetene i distriktet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev