Notat om pleiepenger ved syke barn

Notat til Arbeids- og sosialkomiteen Prop. 48 L (2016-2017) Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved syke barn)

Barneombudet mener at de foreslåtte endringene i folketrygdloven vil gi en større forutsigbarhet og mindre vilkårlighet når NAV skal behandle søknader om pleiepenger. Vi støtter intensjonen om en forenkling og etablering av en felles bestemmelse om pleiepenger. Barneombudet slutter seg til de fleste av forslagene, men har noen innsigelser og synspunkter på den foreslåtte lengden på ytelsen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev