Notat om bedre helsehjelp til barn i barnevernet

Notat til Helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:39 S (2016-2017) Om bedre helsehjelp til barn i barnevernet

Barneombudet slutter seg til forslagene som fremmes i dokument 8:39 S om bedre helsehjelp til barn i barnevernet. Det er behov for å utrede en helhetlig helsereform i barnevernet som sikrer alle barnevernsbarn bedre helsehjelp. Vi støtter også forslaget i NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse, om en barnevernhelsereform.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev