Invitasjon til møte om bedre helsehjelp til barn i barnevernet

I Barneombudets rapport «Grenseløs omsorg. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern» (2015), så vi at det var et stort behov for bedre samordning av barnevern og psykisk helsevern.

Vi anbefalte blant annet å styrke barnets rett til samordnede tjenester ibarnevern og psykisk helsevern. I tillegg anbefalte vi å opprette felles institusjoner og barn og unge med behov for både barnevern- og psykisk helseverntjenester.

Vi ba derfor om et møte med Bufdir og Helsedirektoratet for å drøfte disse problemstillingene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev