Innspill til Voldtektsutvalget

Regjeringen har utnevnt et eget voldtektsutvalg som blant annet skal drøfte årsakene til voldtekt, at få anmelder voldtekt, forebygging av overgrep mot barn og det langsiktige helse- og omsorgstilbudet til voldsutsatte barn og voksne.

Barneombudet understreker i vårt innspill barns særlige sårbarhet for overgrep grunnet manglende erfaring og avhengighet til voksne, det store omfanget av overgrep mot barn og at mange overgrepshistorier begynner i ung alder. Vi trekker frem at erfaringer og råd fra barn og unge må være en viktig del av utvalgets kunnskapsgrunnlag.

Vi viser til Barneombudets rapporter «Alle kjenner noen som har opplevd det» om ungdoms opplevelse av seksuelle krenkelser og «Hadde vi fått hjelp tidligere hadde alt vært annerledes» om barns erfaringer etter å ha opplevd vold eller seksuelle overgrep kan gi nyttig kunnskap, men oppfordrer samtidig utvalget til å sikre ytterligere innhenting av kunnskap fra barn og unge.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev