Innspill til Rushåndhevingsutvalget

Barneombudet er opptatt av at rusbruk avdekkes, slik at barn og unge kan få den hjelpen de trenger. Tidlig innsats er avgjørende for å forebygge rusbruk og kriminalitet.

FNs barnekonvensjon artikkel 33 gir barn rett til å bli beskyttet mot narkotika. Vi ber Rushåndhevingsutvalget om å vurdere hva som ligger i denne forpliktelsen, i forbindelse med regjeringens arbeid med forebygging- og behandlingsreformen på rusfeltet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev