Innspill til Opplæringslovutvalget

Barneombudet har kommet med innspill til Opplæringslovutvalget om hvordan den nye opplæringsloven kan bidra til et mer helhetlig og tilpasset opplæringstilbud til elever med behov for særskilt tilrettelegging i skolen.

Barneombudet mener at både den ordinære opplæringen og spesialundervisningen må styrkes.

Den nye opplæringsloven bør regulere en mer helhetlig opplæring, der elevene får et godt tilpasset og koordinert tilbud.

Tilpasset opplæring må forstås som et prinsipp som gjelder all opplæring, der ordinær opplæring, intensivopplæring og spesialundervisning sees i sammenheng og brukes fleksibelt.

Vi mener følgende forutsetninger må på plass:

  • Den ordinære opplæringen må bli bedre, med tydeligere krav til tidlig innsats og tilpasset opplæring.
  • Det må settes tydeligere krav til spesialundervisningen.
  • PP-tjenesten må styrkes, og komme tettere på elevene og skolen.
  • Elevene må sikres en rett til undervisning av lærere med god kompetanse.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev