Innspill til Likeverds- og mangfoldsutvalget

Barneombudet har gitt innspill til Likeverds- og mangfoldsutvalget om rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser. Barn som får realisert sine rettigheter, vil ha større mulighet til likestilt og demokratisk deltagelse i samfunnet.

Vår erfaring er at det er mangel på kunnskap om rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser i forvaltningen og i samfunnet generelt, og store kommunale forskjeller når det gjelder etterlevelsen. Vi mener det er viktig at utvalget ser på hva som hindrer oppfyllelsen av barns rettigheter, og hva som skal til for å få dem realisert.

Vi oppfordrer utvalget til å ha et barneperspektiv i arbeidet, og som en del av dette gjennomføre en barnerettighetsvurdering.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev