Innspill til Helsetilsynets landsomfattende tilsyn 2020

Barneombudet er bedt om å gi innspill om temaer for landsomfattende tilsyn i 2020 på områdene barnevern, sosiale tjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Blant spørsmålene vi ber Helsetilsynet vurdere å undersøke finner vi:

  • Tilbyr kommunene en forsvarlig skolehelsetjeneste?
  • Hvordan er tilgjengeligheten og forsvarligheten i det kommunale psykiske helsetilbudet til barn og unge? Blir barn hørt i NAV i saker som berører dem? Og eventuelt hvordan?
  • Barn i barnevernsinstitusjon har mye høyere forekomst av psykiske lidelser enn befolkningen forøvrig. Ivaretar barnevernstjenesten og helsetjenesten barn og unges rett til psykisk helsehjelp? Gis det et samordnet og koordinert tilbud?

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev