Innspill til BPA-utvalget om barns rettigheter etter barnekonvensjonen

BPA-utvalget har bedt om et møte med Barneombudet der de ønsket å diskutere barns rettigheter etter barnekonvensjonen.

I etterkant av dette møtet har vi sendt et skriftlig innspill til utvalget. Det tar vi blant annet opp følgende:

  • Krav til barnerettighetsvurderinger
  • Ulike rettigheter i barnekonvensjonen som berøres av BPA-ordningen
  • Barn og unges rett til å medvirke
  • Metoder for medvirkning
  • Informasjon om BPA-utvalget Les mer+ Lukk-

    BPA-utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 20. september 2019. Utvalget skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Utvalget skal levere sin utredning i form av en norsk offentlig utredning (NOU). Utredningen skal avgis innen 1. juni 2021. Fristen er en forlengelse av opprinnelig frist.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev