Innspill om stemmerett for 16-åringer

I forbindelse med behandlingen av Prop 128 S – Kommuneproposisjonen 2018 har Barneombudet sendt over en kommentar til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Kommentaren handler om kapittel 4.6 i proposisjonen, «Forsøk med stemmerett for 16-åringer».

Regjeringen foreslår i Prop. 128 å skrinlegge stemmerett for 16-åringer. Barneombudet har landet på motsatt konklusjon, og mener at forsøkene med stemmerett for 16-åringer har vist at dette er en vellykket utvidelse av demokratiet, som Regjeringen burde innføre permanent.

Dette viser forsøkene med stemmerett for 16 åringer:

• Valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringer er tilnærmet lik som blant befolkningen for øvrig. Innføringen vil altså ikke føre til negative utslag på valgdeltakelsen.

• Partiene har tilpasset seg yngre velgere.

• I forsøkskommunene er det valgt inn langt flere kommunestyrepolitikere under 25 år enn i øvrige kommuner.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev