Bekymring for arrestpraksis overfor mindreårige

Barneombudet er bekymret for arrestpraksis i Oslo sammenliknet med i resten av landet.

Statistikk fra Politidirektoratet viser at Oslo sto for 90 % av alle innsettelser av mindreårige på glattcelle i 2019. Vi ber om en redegjørelse for dette med henvisning til bekymringsmelding fra Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Oslo politidistrikt svarte Advokatforeningen og sendte sitt svar i kopi til oss. Dette brevet har vi fulgt opp med ytterligere spørsmål.

Vi peker blant annet på at det er en utvikling i gal retning knyttet til mindreårige på celle i arresten. Utviklingen i andre distrikt går etter det vi kan se motsatt vei, antallet mindreårige på celle har gått betydelig ned de siste årene. Basert på den informasjonen vi har tilgjengelig, er det vanskelig å se at det er grunnlag for at utviklingen i Oslo skal være stikk motsatt av utviklingen i resten av landet.

Vi ber om politidistriktets synspunkter på dette.

I februar kom det et svar fra Oslo politidistrikt. Dette er også publisert i oversikten under.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev