Barneombudet ber om informasjon om hvordan barns rettigheter ivaretas når barneintensiv ved Ullevål nedlegges

Barneombudet har den siste tiden fått henvendelser fra ulike fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus om bekymringer for at barns rettigheter utfordres i forbindelse med nedleggelse av barneintensivenheten ved Ullevål sykehus, og omorganisering av pasienttilbudet til barn med behov for intensivbehandling.

Vi ber om en skriftlig tilbakemelding på hvordan barns behov og rettigheter er ivaretatt i den pågående omorganiseringen av behandlingstilbudet som gis til barn ved Oslo universitetssykehus.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev