- Varsellampene bør blinke knallrødt

Ingan
Barneombud Inga Bejer Engh under lanseringen av rapporten "- Jeg skulle hatt BUP i en koffert" høsten 2020.

Dét sier barneombud Inga Bejer Engh til Aftenposten torsdag 25. mars. Bakgrunnen er A-magasinets historier om selvmord blant barn og unge. Artikkelen viser at selvmord er den fremste dødsårsaken blant unge i Norge.

Barneombud Inga Bejer Engh mener mange kommuner ikke er rustet til å tilby den hjelpen barn og unge har behov for.

- Med slike tall bør varsellampene blinke knallrødt. Dette krever helt andre løft enn det som er lagt på bordet nå, sier hun.

Avdekket mangler

Barneombudet har barn og unges psykiske helse som ett av sine satsingsområder i inneværende periode.

I fjor publiserte vi rapporten "- Jeg skulle hatt BUP i en koffert" - en rapport om en psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov. Der avdekket vi en rekke mangler i tjenestene.

- Rapporten viste at tjenestene på en helt annen måte enn i dag må sette barns særskilte behov i sentrum. Barn og unge må få et psykisk helsetilbud som er tilpasset dem, ikke en kopi av det vi tilbyr voksne, sier barneombud Inga Bejer Engh.

En stor helseutfordring

- Psykiske plager og lidelser hos barn og unge er en av de største helseutfordringene våre. At et barn får en psykisk lidelse rammer ikke bare barnet, men også familien. Livene til barna blir satt på vent, og mange får problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Tidlig, god og riktig hjelp har avgjørende betydning for disse barnas videre utvikling, sier Bejer Engh.

Nå etterlyser ombudet at kommunene pålegges å ha et bedre tilbud til barn og unge.

- Vi trenger tydelige nasjonale føringer for hva kommunene må ha på plass, sier Bejer Engh til Aftenpostne.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev