- Ingen så hvordan summen av tiltak rammet barn og unge

Barneombudet: barn tar bilde

Onsdag 14. april la koronakommisjonen frem sin rapport for statsminister og regjering. Kommisjonens leder, Stener Kvinnsland, understreket under fremleggingen at barn og unge bærer en stor byrde som følge av tiltakene som er innført.

– Dette underbygger behovet for en egen helhetlig tiltaksplan for å kompensere for de negative konsekvensene for barn og unge. Vi har tidligere bedt regjeringen om dette, og vi deler kommisjonens bekymring for om en hel generasjon kan få problemer om det ikke legges inn en betydelig innsats, sier barneombud Inga Bejer Engh til NTB, som en reaksjon på fremleggelsen.

Barn trekkes frem i eget kapittel

Barn og unge er trukket frem i et eget kapittel i den 450 sider lange rapporten. Også ett av kommisjonens hovedbudskap handler om barn og unge:

15. Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag.

Hjemmeskole og digital undervisning kan gi mindre motivasjon og dårligere vilkår for læring. Det kan føre til frafall og gi varige konsekvenser for jobbmulighetene senere i livet. Sårbare barn og unge har vært særlig utsatt under pandemien. Flere viktige tjenester falt helt eller delvis bort våren 2020. Det er bekymring for at omfanget av omsorgssvikt, vold og overgrep har økt under pandemien, men det foreligger foreløpig ikke sikre tall om dette. Myndighetene må utvikle planer for hvordan man skal sikre at sårbare barn og unge blir fanget opp og ivaretatt i framtidige kriser.

Rapporten fokuserer på mange deler av barn og unges oppvekst. Blant annet peker rapporten på at sårbare barn og unge opplevde at flere viktige tjenester helt eller delvis falt bort våren
2020:

  • Nesten én tredjedel av barnevernstjenestene hadde færre møter med barn enn normalt så sent som i november 2020.
  • Det har vært økende pågang til ulike telefon- og chattjenester rundt temaene omsorgssvikt, vold og overgrep under koronapandemien.
  • Tall fra Politidirektoratet for 2020 viser en økning både i anmeldte seksuallovbrudd mot barn og i saker om mishandling i nære relasjoner med barn under 16 år.

Barn og unge har betalt en høy pris

Rapporten beskriver hvordan beredskapsarbeid ikke tok hensyn til hvordan tiltak i en sektor henger sammen med risikoen i andre sektorer.

- Dette er noe spesielt barn og unge har betalt prisen for. At ingen vurderte hvordan summen av tiltakene ville virke overfor barn og unge ved nedstenging av skoler, barnehager og viktige tjenester for barn og unge er svært alvorlig, sier Bejer Engh.

- Kommisjonslederen brukte et godt bilde når han sa at samfunnet manglet “øyne og ører” for barn og unge. Det er viktig at dette tas på alvor i fremtidige kriser og at det sikres at det er kompetanse som klarer å se disse hensynene, representert i beredskapsutvalg og ved utarbeidelse av beredskapsplaner, fortsetter hun.

Hun mener nå at man i fremtidige kriser må ha en høyere bevissthet rundt den rammen som Grunnloven og menneskerettighetene danner.

For pressehenvendelser: presse@barneombudet.no

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev