Elever har rett på et godt arbeidsmiljø, men kommuner følger det ikke godt nok opp

Barneombudet: barn som leser i bok

Ifølge NRK kan det være 200.000 elever som går på skoler med for dårlig arbeidsmiljø. Slik forhold kan ikke lenger aksepteres. Det sier både Barneombudet og leder av Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG) til NRK.

Helt siden 1996 har Norge hatt en forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole. Her stilles det krav til utearealer, lokaler, luftkvalitet inne, renhold og smittevern.

Målet med loven var å lovfeste et krav til arbeidsmiljø i norske skoler. Men flere rapporter viser at det ikke følges opp, skriver NRK.

– Det er uakseptabelt at vi ser år ut og år inn at norske skoler ikke oppfyller kravene til miljøretta helsevern. Det kan gå utover både elevenes helse, trivsel og læring, sier seniorrådgiver i Barneombudet Kjersti Botnan Larsen til NRK

Barneombudet mener at regjeringen nå må gripe inn. Det er her viktig at det kommer på plass tydelige krav til hva det vil si at en skole er helsemessig tilfredsstillende. Det må også stilles krav til skoleeier til hvordan de skal vurdere disse forholdene og ikke minst et system som følger med på at dette blir gjort.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev