Barneombudet bekymret over politiets bruk av tvang overfor barn

Barneombud Inga Bejer Engh på operaen
Barneombud Inga Bejer Engh imøteser en dialog med Politidirektoratet om bruk av tvang mot barn.

Før helga kunne Stavanger Aftenblad avsløre at politiet i 2019 utførte over 2800 bistandsoppdrag mot barn i barnevernet i 2019.

En slik nasjonal statistikk har aldri tidligere vært laget, og avisen har funnet frem til tallene gjennom innsyn i operasjonslogger i alle landets 12 politidistrikter.

I tillegg har de fått innsyn i flere hundre barnevernsdokumenter. Blant funnene er at barn ved norske institusjoner ble påsatt håndjern 45 ganger siste halvår av 2019.

De har også omtalt mangelfull dokumentasjon, hyppig bruk av uniformert av politi, håndjern og andre maktmidler. I tillegg skriver om alvorlig maktbruk og bruk av politi "for sikkerhets skyld".

- Dette må undersøkes

- Det Aftenbladet her har dokumentert er svært alvorlig. Myndighetene har all grunn til å undersøke hva som er årsaken til at tallet er så høyt. Dette må de ha kontroll på, sier barneombud Inga Bejer Engh til Aftenbladet mandag.

- Myndighetene må vite at politiet ikke blir koblet inn i situasjoner hvor de strengt tatt ikke burde vært koblet inn. De må også vite hvilken makt politiet brukte mot barna i de enkelte oppdragene, fastslår Engh.

Har bedt om møte

Problemstillingen har Barneombudet vært opptatt av lenge. I juni i fjor sendte vi et brev til justis- og beredskapsdepartementet der vi ba dem gå gjennom reglene for politiets tvangsbruk mot mindreårige for å sikre blant annet

  • at reglene er egnet til å sikre at tvangsbruk overfor mindreårige er forholdsmessig, og at det faktisk gjøres gode, individuelle og etterprøvbare vurderinger
  • at barns rettssikkerhet er ivaretatt ved at mindreårige har en reell klagemulighet dersom de opplever å være utsatt for urettmessig tvangsbruk fra politiets side.

I november 2020 ba vi POD og Spesialenheten for politisaker om statistikk over klager og anmeldelser som gjelder mindreårige.

Vi ba også om en dialog om klageordningen og hvordan politiet kan forebygge tvangsbruk overfor mindreårige.

Sårbare barn

- Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål ved om barns rettssikkerhet er godt nok ivaretatt når de blir utsatt for tvang fra politiets side. Barn er en sårbar gruppe og det bør sikres systematisk gjennomgang av tvangsbruken, slik det gjøres på andre områder, sier Bejer Engh videre til Aftenbladet.

Barneombudet imøteser nå en videre dialog med Politidirektoratet om utfordringene som Aftenbladet peker på i sin artikkelserie.

Situasjonen for barn og ungdom på landets barnevernsinstitusjoner er også høyt på agendaen hos Barneombudet. Blant annet gjennom rapporten «De tror vi er shitkids» som handler om hvordan barn og ungdom har det på instutusjon.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev