Pandemi + streik er ekstra vanskelig for barna

Barneombudet mener det er alvorlig at elever som har hatt et svært krevende år med koronapandemien nå også rammes av streik.

– Jeg er bekymret for de samlede konsekvensene som streiken og pandemien kan få for barn og unge. Elevene bærer en uforholdsmessig stor del av byrden, som øker for hver dag streiken pågår, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Viktig tid som nå skulle brukes til å ta igjen tapt faglig og sosial læring renner ut i sanden.

– Jeg er spesielt bekymret for sårbare barn og unge som ikke får den opplæringen og oppfølgingen de har behov for, fra barnehager, skoler og skolehelsetjenesten. Streiken kan bidra til å øke belastningen for de barna som har lidd mest så langt. Hvem fanger opp og følger opp barnas behov nå, spør Bejer Engh.

Barneombudet er opptatt av at den usikkerheten som elevene på 10. trinn og Vg3 opplever med tanke på om det blir satt riktige standpunktkarakter. Elevene må få standpunktkarakter som viser hva de kan ved avslutningen av skoleåret. Det er ikke akseptabelt om halvårskaraktene fra jul brukes.

– Streik er et legitimt virkemiddel, og jeg ønsker ikke å gå inn i hvordan streiken kan løses. Men jeg håper det er mulig å få til en løsning så raskt som mulig, slik at barn og unge får den opplæringen, oppfølgingen og det helsetilbudet de har krav på.

Presse kan kontakte presse@barneombudet.no for ytterligere kommentarer.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev