Hvordan styrke laget rundt barn og unge?

Frokostseminar laget rundt barn og unge Inga Bejer Engh 1

Et av Barneombudets satsingsområder er å jobbe for at barnehager og skoler har et sterkt lag rundt barn og unge. Barneombudet har utarbeidet et innsiktsnotat og anbefalinger til myndighetene om hvordan laget rundt barn og unge kan styrkes.

Gjennom mange år har Barneombudet sett hvor viktig det er at barn i barnehage og skole har gode støttenettverk rundt seg. Dette kan bidra til at barn får ivaretatt sine rettigheter og behov. Med laget rundt barn og unge mener vi den kompetansen som skal være tilgjengelig internt i barnehager og skoler, og de eksterne støttetjenestene som skal bidra i arbeidet.

– Vi har lenge sett at «laget» ofte er svaret på en rekke utfordringer som skal løses i skolen. Jeg håper nå at begrepet kan gå fra å være et politisk slagord til konkret handling til det beste for barn. Det trengs en målrettet innsats fra myndighetene, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet har hatt møter med en rekke organisasjoner for å få innspill i arbeidet. Vi har fått innspill til hvilke behov barn og unge har, og hvilken kompetanse de trenger rundt seg. I tillegg fikk vi innspill til hva som skal til for at det skal sikres et sterkt lag rundt barn og unge. Barneombudets innsiktnotat med anbefalinger bygger på kunnskap fra forskning, barn og unge, fagmiljøer, brukerorganisasjoner og andre som kjenner praksisfeltet.

– Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet at de vil styrke laget rundt eleven. Vi håper dette notatet kan være et bidrag til myndighetenes arbeid for å styrke laget rundt barn og unge. Vår intensjon er å bidra til å fylle begrepet «laget» med et godt innhold som er til det beste for barn og unge, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet anbefaler at myndighetene vurderer følgende virkemidler:

  • Regulere krav til flerfaglig kompetanse i skolen
  • Styrke grunnutdanningen og kompetanseutviklingen til ledere og lærere
  • Sørge for at det prioriteres tilstrekkelige ressurser
  • Ha et oppdatert og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag
  • Tilby en faglig veileder og utviklingsstøtte til kommunene

Barneombudets innsiktsnotat og anbefalinger: Hvordan styrke laget rundt barn og unge?

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev