Barnerettighetsvurderinger i klimaspørsmål

Barneombudet mener myndighetene må utrede konsekvensene for barn og unge i saker som påvirker klima.

- Beslutninger i saker som påvirker klima, som oljeutvinning, vil ha betydning for hvilken verden barna skal leve i fremover. Menneskerettighetene har som formål å sette grenser for hva staten kan gjøre overfor borgerne. Barn er gitt en særlig beskyttelse etter barnekonvensjonen, og skal derfor tas spesielt hensyn til, sier barneombud Inga Bejer Engh

Barneombudet er statens uavhengige overvåkingsorgan for barns rettigheter. Vi skal arbeide for at barns behov, rettigheter og interesser blir tatt hensyn til på alle samfunnsområder, det gjelder også innenfor tema som berører klima og miljø.

Plikter å vurdere konsekvenser for barn

- Regjeringen plikter å vurdere konsekvensene for barn også i beslutninger om utvinning av naturressurser og olje, som på alle andre områder. Grunnloven slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle beslutninger som angår barn. Konsekvenser for barn må derfor utredes og vurderes før det tas en beslutning. Reglene er laget for å sikre at beslutninger fattes på et godt kunnskapsgrunnlag, sier Inga Bejer Engh.

Barn er avhengige av at voksne ivaretar deres rettigheter. Likevel er hensynet til barn ofte ikke en del av arbeidet med lovforslag eller utredning. Det er derfor nødvendig med en systematisk barnerettighetsvurdering i alle sektorer, ikke bare de som direkte angår barn. Les mer om hvordan gjøre barnerettighetsvurderinger

Nye søksmål mot staten

Flere miljøorganisasjoner går nå til nytt søksmål mot staten, skriver NRK. Organisasjonene mener staten bryter kravene Høyesterett satt sist gang de saksøkte staten, ved å nylig godkjenne planer for utbygging av drift for nye oljefelt. De mener regjeringen må vurdere barnets beste i beslutninger om å bygge ut mer fossil energi.

- Jeg ser frem til å få en tydeliggjøring fra domstolen på at konsekvenser for barn må utredes, også i saker om utvinning av olje, sier barneombudet Inga Bejer Engh.Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev