Barneombudet har sendt innspill til partienes programarbeid

De politiske partienes arbeid med nye partiprogram for 2021-2025 er snart ferdigstilt og Barneombudet har det siste året gitt innspill til deres programmer. Barneombudet ønsker at ny politikk utformes til det beste for barn og unge.

Blant de politiske partiene er det generell politisk enighet om å prioritere barn og unges oppvekstkår, og Norge har tatt mange viktige skritt for å sikre barns rettigheter. FNs barnekonvensjon er inkorporert i norsk lov, og i 2014 fikk Grunnloven en egen bestemmelse om barns rettigheter. Dette gir høy rettslig status og høy bevissthet om barns rettigheter.

Til tross for dette gjenstår det viktige tiltak på flere områder. Barn i sårbare situasjoner har størst risiko for å oppleve brudd på sine rettigheter. Barneombudet har spesielt gitt innspill på politikkutviklingen på fagområdene psykisk helse, utenforskap, barnevern, vold og overgrep, utdanning og trygg digital hverdag for barn og unge.

Les våre innspill i dokumentene under.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev