Barneombudets høynivåmøte om en tryggere digital hverdag

Hovedbilde

Det er behov for samordnet og langvarig felles innsats for en tryggere digital hverdag for barn og unge.

Derfor arrangerte Barneombudet et høynivåmøte for en tryggere digital hverdag 12. februar. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande deltar.

Én av fire barn og unge har hatt negative opplevelser på nett, som digital mobbing, å se sider med innhold om selvskading og selvmord, spredning av nakenbilder og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Det er mye frykt forbundet med de negative sidene av barn og unges nettbruk. Løsningene er ofte preget av panikk, synsing, og enkelttiltak.

– Det er i dag over 20 statlige etater fra seks ulike sektorer som har til dels overlappende ansvar og tiltak rettet mot barns digitale hverdag, i tillegg til et mylder av andre aktører. Det mangler en god oversikt over hva de ulike gjør, og hvordan ting henger sammen. Dette skaper flere blinde flekker i arbeidet, og det er derfor behov for bedre samordning, sier barneombud Inga Bejer Engh.

På Barneombudets høynivåmøte vil 35 offentlige instanser, organisasjoner og virksomheter signere en felles erklæring og forplikte seg til to tiltak hver, som de vil gjennomføre det neste året.

Barn og unges digitale hverdag er én av fire satsingsområder for Barneombudet. Gjennom arbeidet ønsker ombudet at:

 • Arbeidet for å sikre barn en trygg digital hverdag skal være samordnet.
 • Barn skal få nok kompetanse til å ha en trygg digital hverdag.
 • Barn skal få god hjelp når de opplever negative hendelser digitalt.
 • Arbeidet med barn og digitale medier blir mer forskningsbasert.

Program og deltakere

 • Program for høynivåmøte Les mer+ Lukk-

  09:00 Barneombud Inga Bejer Engh ønsker velkommen

  09:10 Barneombudets ekspertgruppe (14-18 år): Ungdom om digitale medier – hva trenger voksne å vite?

  09:20 Stortingspresident Tone W. Trøen: Hvis unge stemmer stilner, taper demokratiet.

  09:30 Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

  09:40 Seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet: Barnekonvensjonen og barns rettigheter i digitale miljø.

  09:55 Professor Sonia Livingstone, London School of Economics and Political Science: Children’s rights in the digital environment: challenges faced by the State.

  10:25 Pause

  10:40 Professor Elisabeth Staksrud, Universitetet i Oslo: Du vil ikke TRO hva som skjer etter dette … – ti ting vi skulle ønske alle visste om barn og nye medier.

  11:00 Professor Dorte Marie Søndergaard, Aarhus Universitet: Ungdom og deling av nakenbilder

  11:15 Signering av felles erklæring.

  11:45 Barneombud Inga Bejer Engh: Veien videre

 • Deltakere Les mer+ Lukk-

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande. Statssekretærer fra JD, KUD, HOD og KD.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, stortingspresident Tone W. Trøen og de politiske partiene representert på Stortinget.

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Datatilsynet, Forbrukertilsynet, Medietilsynet, Politidirektoratet og Kripos.

  Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Foreldreutvalget for barnehager, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, KS, Landsgruppen av helsesykepleiere, PBL, Press – Redd Barna Ungdom, Røde kors.

  Facebook og Instagram, Telenor Norge, Annonsørforeningen, IKT-Norge, MBL.

  Barneombud Inga Bejer Engh og Barneombudets ekspertpanel (ungdom mellom 14-18 år).

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev