Barneombudet deltar på Arendalsuka 2023

Nyheter profil 2x

Barneombud Inga Bejer Engh og flere av kontorets rådgivere deltar i år på en rekke arrangementer under Arendalsuka 2023. Vi gleder oss til å være med på å sette barn og unges rettigheter på agendaen. Nedenfor finner du en oversikt over de ulike arrangementene vi er med på. Er du i Arendal, så stikk innom der vi er. Flere av arrangementene blir også streamet.

Mandag 14. august.

 • 17:00 - 18:00 Fattigdom: Er arbeidslinja til barnets beste? Med barneombud Inga Bejer Engh Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet.

  Arrangør: Arendalsuka, Røde Kors

  Sted: Arendal kultur- og rådhus

  Om arrangementet

  Forskjellene mellom fattig og rik øker. Ett av ti barn vokser opp i fattigdom i Norge. Sammenlignet med andre har disse barna dårligere boforhold, mer stress og uforutsigbarhet i hjemmet, et mindre næringsrikt kosthold, og opplever ofte at de ikke har råd til å være med på det som klassekameratene gjør. De gjør det også dårligere på skolen, færre fullfører videregående skole og færre lykkes med å komme seg i arbeid som voksne og har lavere lønninger enn andre.

  I Norge har det vært bred politisk enighet om arbeidslinja - det skal lønne seg å jobbe. Samtidig er det mange av foreldrene til barna i fattige familier som har svak eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet, der barnas økonomi er prisgitt nivåene på velferdsstatens kontantytelser – og likevel lever i fattigdom.

  • Betaler barn i fattige familier en for høy pris for arbeidslinja?
  • Er det på tide å vike fra arbeidslinja for barnets beste?
  • Eller finnes det andre alternativ?

  Som oppspill til samtalen vil professor Mari Rege presentere nytt kunnskapsgrunnlag, ny statistikk og flere dilemma fra arbeidet til Ekspertgruppen om barn i fattige familier. Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stavanger og leder av ekspertgruppen.

  Moderator: Håkon Haugsbø.

  Medvirkende

  • Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister Ap
  • Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant SV
  • Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant H
  • Inga Bejer Engh, barneombud
  • Hans Christian Holte, direktør NAV
  • Kaisa Hansen-Suckow, forfatter
  • Anne Bergh, generalsekretær Røde Kors
  • Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi og forsker, leder for Ekspertgruppen om barn i fattige familier


Tirsdag 15. august.

 • 08:30 -09:30 Unge utenfor fellesskapet- Hvordan får vi flere med inn? Med seniorrådgiver Inger Aasgaard Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Tænketanken Mandag Morgen

  Sted: Nordens telt

  Om arrangementet

  Alle unge mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Dessverre er det ikke alle som har denne muligheten i dag. En rekke barrierer bidrar til økende misnøye og ensomhet i Norden. Derfor samler vi unge, eksperter og sivilsamfunnsaktører for å løse en viktig fellesnordisk utfordring: Hvordan får vi flere unge med inn?

  Norge og resten av Norden er kjent for sitt fantastiske foreningsliv, og det finnes så mange positive fritidsfellesskap å engasjere seg i. Fellesskap der du kan styrke selvfølelsen, få nye venner og dyrke interessene dine - enten det er ski, frimerker, rollespill eller noe helt annet.

  Dessverre er det ikke alle som er med, og de siste årene har utviklingen gått i feil retning: I hele Norden ser vi at stadig flere unge mistrives og føler seg utenfor. Problemet er særlig stort for unge i utsatte posisjoner, og mange av dem risikerer å havne på siden av samfunnet.

  For å få flere unge til å delta må vi overvinne en rekke ulike barrierer hos de unge selv, hos foreldrene, i lokalsamfunnet, i lovverket og på grunn av geografiske utfordringer.

  Debatten i Arendal er den fjerde av fem debatter, og fokuserer spesielt på de barrierene som finns og kommer til uttrykk hos de unge selv. Debattene bindes sammen av en stafettutfordring som går fra fra debatt til debatt.

  Medvirkende

  • Margrete Bjørge Katanasho, Styreleder, LNU
  • Maja Enerhaug Egge, 1. Nestleder, Press - Redd Barna Ungdom
  • Inger Aasgaard, Seniorrådgiver, Barneombudet
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær (moderator), Frivillighet Norge
  • Jonas Keiding Lindholm, Direktør, Tænketanken Mandag Morgen


 • 09:00-10:00 Barn bryr seg ikke om sektor – de vil ha hjelp. En samtale om løsninger. Med seniorrådgiver Thov Nordbøe Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Fagrådet Rusfeltets hovedorgan

  Sted: Tyrili Arena

  Om arrangementet

  Barn og unge som bruker rusmidler kjenner i liten grad til vår sektorinndeling, forskjell på kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester eller statlig barnevern. De vil ha hjelp når de trenger hjelp. Hvordan skal vi hjelpe barn og unge til å få en bedre hverdag gjennom forebygging og tilby bedre tilpassa hjelpetjenester til dem som trenger hjelp. Vi må identifisere hvilke forhold er det som hindrer god oss i å gi riktig og god hjelp? Hva må endres og hva skal vi gjøre mer av?

  Medvirkende

  • Marianne Solberg, Nestleder FO, FO Fellesorganisasjonen
  • Kim Karlsen, Fagsjef, Norsk psykologforening
  • Thov Nordbø, Seniorrådgiver, Barneombudet
  • Shimron Mohd, Styremedlem, Landsforeningen for barnevernsbarn
  • Anders Dalsaune Jansen, Styreleder, Rusfeltets hovedorganisasjon
 • 11:00 - 12:00 Sammen finner vi løsningen for å nå # Nullvisjon mot seksuelle overgrep. Med seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)

  Sted: Lille Hotell

  Om arrangementet

  Sammen finner vi løsningen på hvordan vi kan oppnå #Nullvisjon mot seksuelle overgrep! Dette er et stort samfunns- og folkehelseproblem som rammer alle arenaer i samfunnet uavhengig av kultur og religion!

  Hva kan vi gjøre for at ingen mennesker skal oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep? Hvordan kan vi som samfunn endre de stadig økende tilfellene av seksuelle overgrep? Hva er det som gjør et menneske i stand til å begå seksuelle overgrep? Hvordan får vi forankret en #Nullvisjon mot seksuelle overgrep?

  Dette er spørsmål som vi, sammen med vårt flotte panel av meget kompetente eksperter på denne tematikken, skal prøve å finne så gode svar på som mulig denne dagen!

  Medvirkende

  • Bjarne Hansen, Styreleder LMSO, Senterleder ved Bergen Center for Brain Platicity(BCBP), Professor ved UiB, Landsforeningen mot seksuelle overgrep-LMSO
  • Atle Austad, Spesialist i klinisk sexologi NACS, Psykologspesialist
  • Tove Gundersen, Generalsekretær
  • Heidi Wittrup Djup, Psykologspesialist ved ved Klinikk for krisepsykologi og universitetslektor ved UiB.
  • Inga Marte Thorkildsen samfunnskontakt/politisk rådgiver i, Stine Sofie Stiftelse
  • Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver hos Barneombudet
 • 11:30 - 12:30 Inga Bejer Engh møter Blå Kors bruker og fagperson på stand i samtale om barn og familier i krevende livssituasjoner. Les mer+ Lukk-
 • 13:00 - 14:00 Oppvekst: Når flere trengs på de unges lag. Med fagsjef Ivar Stokkereit Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Røde Kors

  Sted: Røde Kors huset

  Om arrangementet

  Flere strukturelle samfunnsutfordringer fører til utenforskap blant barn og ungdom.

  • Ett av ti barn vokser opp i fattigdom i Norge.
  • Barn og ungdom opplever mobbing og utenforskap både på internett, på skolen og på sine fritidsaktiviteter.
  • Halvparten av alle ungdommer i Norge kjenner på ensomhet.

  Bak tallene finner vi store, humanitære utfordringer. Det er en utvikling vi som samfunn ikke kan godta.

  Hvordan kan vi samarbeide for å oppnå best mulig humanitær effekt? Hva gjør myndighetene, frivilligheten og næringslivet?

  Medvirkende:

  Anne Bergh, Generalsekretær i Røde Kors

  Trine Fagervik, Statssekretær (SP)

  Solveig Ugland, Leder Røde Kors Ungdom

  Philipp Engedal, Administrerende direktør i Coop Norge

  Jørgen Walderhaug Jensen, Deskkoordinator i Gyldendal Norsk Forlag

  Birgitte Engebretsen, Administrerende direktør i Telenor Norge

  Ivar Stokkereit, Ordstyrer (Barneombudet)

 • 13:30 - 14:15 Hva med de unge som utfordrer oss mest? Med seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge

  Sted: Ishavs-skuta Berntine

  Om arrangementet

  Barnevernet har over tid fått stor oppmerksomhet rundt saker der barn og ungdom ikke har fått hjelpen de har behov for.

  Hvem er disse unge? Hvordan forstås og beskrives de? Hvilken hjelp er tilgjengelig, og er denne hjelpen hjelpsom? Hvordan kan utdanning, praksis og unge selv sammen finne gode svar, også når disse forstyrrer en etablert praksis?

  Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til debatt om barnevernet og unge som utfordrer oss mest.

  I panelet

  Mathias Lia Nordmoen , seniorrådgiver ved Barneombudet

  Randi Sigurdsen, professor i rettsvitenskap ved USN

  Shimoron Mohd, styremedlem i Landsforeningen for Barnevernsbarn

  Tine Barlien Ramstad, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region sør

  Mathilde Hellum, Leder i Ungdomsutvalget i Barnevernsinstitusjonsutvalget, proff i Forandringsfabrikken

  Ordstyrere: Professor Reidun Follesø og leder Gina Hosøy Thorbjørnsen ved Kompetansesenter barnevern ved Universitetet i Sørøst-Norge

 • 14:00 - 15:00 Åpen dag i Tinghuset- Paneldebatt om barn i domstolen. Med barneombud Inga Bejer Engh Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Norges domstoler

  Sted: Agder tingrett

  Om arrangementet:


  Det hender barn må møte i domstolene, både som tiltalt, fornærmet eller vitne. Dette kan være en påkjenning. Det er spesielt viktig å sikre at unge får sine rettigheter sikret. Det er også viktig at unge lovbrytere raskt får avklart saken sin.

  Deltakere:

  Barneombud Inga Bejer Engh

  Tingrettsdommer Åsa Bech

  Stortingsrepresentant Odd Harald Hovland (Ap)

  Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV)

  Førstelagmann i Borgarting lagmannsrett og styremedlem i Domstoladministrasjonen, Marianne Vollan

 • 14:45 - 15:30 Utenforskap- en godt varslet katastrofe? Med fagsjef Ivar Stokkereit Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge

  Sted: Ishavsskuta Berntine, Arendal

  Om arrangementet

  Til tross for bedre gjennomføring av videregående opplæring, opplever mange barn utenforskap. Det starter ofte tidlig i livsløpet, og er en strukturell utfordring som får store konsekvenser for barnet og samfunnet generelt.

  Kan vi bli bedre forberedt og stoppe utviklingen? Hva skal til for at det alle vet kommer til å skje, får en annen vending? Hvilke strukturerer hindrer at barn i sårbare posisjoner fra tidlig alder ikke inkluderes i storsamfunnet?

  Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til debatt om utenforskap – en godt varslet katastrofe?

  I panelet

  Jon Rogstad , forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

  Ivar Stokkereit, fagsjef barneombud

  Hege Valås , 2. nestleder i Utdanningsforbundet

  Rina Mariann Hansen , ordførerkandidat i Oslo for Ap

  Ordstyrer: Dosent i pedagogikk og instituttleder Mette Bunting ved

  Universitetet i Sørøst-Norge

 • 16:00 - 17:00 Barn i fattige familier – regjeringens skam? Med barneombud Inga Bejer Engh Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Aleneforeldreforeningen

  Sted: Kirkens Bymisjon – Vestre gate 2


  Programmet oppdateres fortløpende i forhold til hvilke fagpersoner, andre organisasjoner og politikere som vil delta i samtalen.

  Medvirkende

  • Sindre Haugen Mehl, Debattleder, Journalist i Agderposten
  • Anna-Sabina Soggio, Sosionom, forfatter og samfunnsdebbatant
  • Grunde Almeland, Leder i Familie- og kulturkomiteen, Venstre
  • Kathy Lie, Medlem i Familie. og kulturkomiteen, SV
  • Tobias Drevland Lund, Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen, Rødt
  • Trine Fagervik, Statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Senterpartiet
  • Sissel Aarak, Generalsekretær, SOS Barnebyer Norge
  • Inga Bejer Engh, Barneombud, Barneombudet
  • Ragnhild Male Hartviksen, Medlem i Familie- og kulturkomiteen, Arbeiderpartiet

Onsdag 16. august

 • 08:30 - 09:30 Barna i den ideologiske kampen om barnevernet. Med seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: NHO Geneo

  Sted: MØR Biffhus

  Om arrangementet

  Få - om noen - velferdsområder får like stor oppmerksomhet som barnevernet, og de politiske skillelinjene er dype når det kommer til spørsmålet om det offentlige barnevernet i tillegg til offentlige og ideelle leverandører også skal bestå av tilbud fra private aktører. Karakteristikker som bendelormer og profitører om de private bidragsytere preger debatten. Men er denne oppmerksomheten egnet til å gi bedre tilbud til barn og unge som trenger hjelp fra barnevernet, og hvor er hensynet til barna i det politiske ordskiftet?

  For å løse de omfattende behovene til barn og unge med behov for hjelp fra barnevernet, må vi ha et barnevern med trygge og kompetente ansatte, og som er egnet til å tilpasse seg nåværende og fremtidige behov for mangfold og omfang av gode og trygge tjenester. Dette er et barnevern som setter barn og unges behov i sentrum, ikke ideologiske oppfatninger om eierskap og organisasjonsform.

  Disse deltar:

  • Aina Dovland, daglig leder Næromsorg AS.
  • Ivar Stokkereit, fagsjef, Barneombudet.
  • Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse- og sosial, Fagforbundet.
  • En pårørende.
  • Kari Henriksen (Ap), kontroll- og konstitusjonskomiteen.
  • Tage Pettersen (H), familie- og kulturkomiteen.
  • Grunde Almeland (V), leder av familie- og kulturkomiteen.
  • Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.
 • 09:00-09:45 Hvordan møte barnas behov i barnevernet. Med barneombud Inga Bejer Engh Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Virke

  Sted: Sløydsalen

  Om arrangementet

  Det er mange gode krefter som ønsker å bidra for å ta best mulig vare på de barna som trenger støtte og hjelp fra det offentlige. Virke samler flere ulike representanter fra aktører som samarbeider om et godt barnevern til debatt. Vi vil løfte frem barnas behov i barnevernet og se på mulige løsninger fremover - ikke bare utfordringene. Temaene som blir tatt opp er fra ulike deler og perspektiver i barnevernet, og dekker store deler at tiltakskjeden: Fra forebyggende tiltak, kompetansebehov og -krav på institusjonsfeltet.

  Medvirkende

  • Kjersti Toppe, Statsråd Barne- og familiedepartementet, Senterpartiet
  • Helmuth Liessem, Generalsekretær, Stiftelsen CRUX
  • Mona-Iren Hauge, Dekan, VID vitenskapelige høgskole
  • Inga Bejer Engh, Barneombud, Barneombudet
  • Ann Turid Hallen, Daglig leder, Blå Kors familiesenter
  • Anne Kjersti Toft, Bransjeleder Omsorg, Virke Ideell og frivillighet
  • Morten Skauge, Fagsjef Bransjepolitikk og møteleder, Hovedorganisasjonen Virke
 • 09:00:10:00 Har norsk ungdom blitt psykere? Med Ivar Stokkereit Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Gjensidige

  Sted: MS Brisen

  Om arrangementet

  Hvordan står det til med ungdommens psykiske helse, og hvordan kan vi forebygge problemer?

  Medvirkende

  • Eirik Norman Hansen, Programleder
  • Arne Holte, Psykolog og professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo
  • Christoffer Røneid, Leder, Teknastudentene
  • Ivar Stokkereit, Fagsjef, Barneombudet
  • Synne Fonkalsrud, Fagansvarlig, Ipsos
  • Geir Holmgren, Konsernsjef, Gjensidige Forsikring
 • 09:30 - 10:30 Fosterhjem Speed Date med tre nye rapporter på fosterhjemsfeltet. Med seniorrådgiver Thov Midtsund Nordbø Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Team Olivia

  Sted: Torvet

  Om arrangementet

  Barnevernsfeltet er komplekst og stadig i utvikling. Nye reformer og nytt lovverk preger vårt arbeid og setter retning. Da er det fint at dette også suppleres med forskning og undersøkelser om hvordan status er ute i feltet, og hvilke effekter endringer gir.

  Vi inviterer til en rask oversikt over tre viktige rapporter på feltet, som har kommet i år, og vi har med oss flotte fagfolk til å fortelle om dem.

  Barneombuder har kommet med en ny rapport; " Blod er ikke alltid tykkere enn vann," som peker på utfordringer i fosterhjemsomsorgen og hvor viktig det er med trygge og stabile rammer for barna og fosterfamiliene. Dagens ordning legger ikke forholdene godt nok til rette for det, og rapporter peker på viktige tiltak som kan bidra til endring.

  Fosterhjemsforeningen har på tredje året gjort en stor undersøkelse blandt sine medlemmer. Fosterhjemsundersøkelsen gir oss innsikt i hva 1500 fosterforeldre og 260 ungdommer opplever fra sin hverdag. Rapporter " Hva skal Norge gjøre uten fosterhjemmene?" baserer seg på funnnene i undersøkelsen, påpekter svakheter og kommer med anbefalinger til myndighetene.

  Fosterhjemsforeningen har også bestilt en " Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem." Menon Economiscs har gjennomført denne rapporten, som er sitt første i sitt slag i Norge. Den viser hvilken samfunnsøkonomisk verdi fosterhjem har, og hvilken effekt det har å invistere i hjemmene. Den ser også på den samfunnsøkonomikse konstanden av å miste et fosterhjem og hvordan samfunnsnytten kan økes ytterligere.

  Medvirkende

  • Mathias Lia Nordmoen, Spesialrådgiver, Barneombudets kontor
  • Tone Granaas, Generalsekretær, Norsk Fosterhjemsforening
  • Simen Pedersen, Samfunnsøkonom, Menon Economics
  • Trond Lien, Ordstyrer/ Nestleder, Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester
 • 11.00 - 11.25 Demokratitoget Les mer+ Lukk-
 • 14:00 - 15:00 Barnevern - Å sikre at de unge som trenger det mest får mest - Et nasjonalt krevende og avgjørende ansvar. Med seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Team Olivia - Solhaugen

  Sted: Kirkens Bymisjon, Vestregate 2

  Om arrangementet

  I 2017 kom Nordlandsforskningen med det nedslående funnet at "De som trenger det mest, får minst. (Det nye barnevernet 2017). Noen år etter kom NOU 2017/12, Svikt og svik, som også avdekket offentlig svikt i oppfølging av unge som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt. Barnevernets samfunnsoppdrag er å sikre disse unge utviklingsstøttende omsorg.

  I år kom helsetilsynet med en oppsummering av tilsyn ved barneverninsitusjoner. Denne viser at kompleksiteten i barns utfordringer og behov øker, institusjonene strekker seg langt, men det er stadig en utfordring med gode nok tilbud til de unge som strever mest. Bufetat øst har varslet at behovet for plasser har økt over 40% de første mnd, og kapasiteten i regionene er allerede sprengt. I Solhaugen merker vi også økte forespørsler om tiltak til unge med voldsomme smerteuttrykk.

  De unge og nettverket forteller at de over lengre tid har forsøkt å få hjelp, men opplever lite forståelse og hjelp på veien. Barneombudet løfter frem at flere barn opplever at de må rope før innstanser setter i gang tiltak.

  Oppvekstreformen og ny barnevernslov har forebyggende arbeid og tiltak på lavest mulig nivå med barns beste og medvirkning som målsetning. Vi heier på dette, men er samtidig bekymret for at unge som trenger det mest, får for lite fokus og prioriteres for lavt. Selv om vi tror på endringene som kommer, vil det i fremtiden fremdeles være unge med store smerteuttrykk som systemene ikke har fanget opp på veien, eller der systemene ikke har gitt hjelp som virker.

  Vi tar den nødvendige samtalen med en målsetning om at politikere og fagfeltet fremdeles prioriterer å satse på kjernebarnevernets viktigste samfunnsoppdrag, "å gi hjelp til de som trenger det aller mest."

  Medvirkende

  • Ingerid H. Pelin Berg, Direktør, Bufetat Øst
  • Mathias Lia Nordmoen, Spesialrådgiver, Barneombudets kontor
  • Shimron Mohd, Styremedlem, Landsforeningen for barnevernsbarn
  • Lina Skippervold Hansen, Rådgiver, Organisasjon for barnevernsforeldre
  • Heine Steinkopf, Fagleder, RVTS Sør
  • Aud Ørnes, Spesialrådgiver, RVTS Sør
  • Simen Pedersen, Samfunnsøkonom, Menon Economics
  • Morten Nybakk, Adm direktør, Team Olivia Norge
  • Heidi Frantzen, Ordstyrer/ Regionleder Sør, Øst, Solhaugen Fosterhjem og Tiltakstjenester

Torsdag 17. august.

 • 14:00 - 15:00 Hvorfor har ikke skolen plass til alle? Om frafall og utenforskap i grunnskolen. Med seniorrådgiver Rune Gulbrandsen Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Kirkens Bymisjon

  Sted: Kirkens Bymisjon Torvet 3

  Om arrangementet

  Kirkens Bymisjon driver flere lavterskeltilbud og fleksible opplæringsarenaer for ungdom som står i fare for, eller har droppet ut av skolen. Flere av ungdomstilbudene våre melder om økende bekymring for barn og unge som ikke er på skolen eller har annet tilbud. Flere av de barna vi møter har sluttet på skolen flere år før de kommer til oss.

  For mange starter utfordringene allerede i grunnskolen. Lærevansker som ikke har blitt oppdaget, sosiale utfordringer og mobbing er bare noen av de. En elev i hver klasse sliter med tegn til skolefraværsproblematikk, eller er i faresonen og kan trenge tiltak.

  Mange av dem vi møter i voksen alder har hatt en krevende skolehistorie. Derfor vet vi hvor viktig skolen er, både for den enkelte og for oss som samfunn. Vi kan ikke stå å se på denne urovekkende utviklingen fra sitelinjen.

  Kirkens Bymisjon vil sette fokus på skolefravær blant barn og unge på grunnskolen, peke på behovet for politisk endring og forebygge unødvendige liv i utenforskap og fattigdom.

  Bli med oss og lytt til noen av de viktigste aktørene i skolen og politikere om hvordan vi sammen kan skape en mer inkluderende skole, som har plass til alle.

  Foreløpig program:

  • Innledning v/ Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon
  • Erfaringer fra to av våre ungdomstiltak; Robust og Ung på dagtid, som på ulike vis møter ungdom med skolefravær
  • Fraværsteam, Tønsberg kommune
  • Ulf Andersen, statistikksjef Nav

  Politisk samtale:

  • Kjetil Vevle, statssekretær v/ Kunnskapsdepartementet
  • Rune Gulbrandsen, seniorrådgiver v/ Barneombudet
  • Trond Henriksen, Ung på dagtid Kirkens Bymisjon Halden
 • 19:30 - 20:30 Barns rett til å bo med familien! Med fagsjef Ivar Stokkereit Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: Foreningen JAG

  Sted: Torvscenen

  Om arrangementet

  JAG setter fokus på barn som har behov for assistanse i form av BPA (brukerstyrt personlig assistanse).

  • Alle barn har rett til å bli behandlet likt, uavhengig av funksjonshemming.
  • Alle avgjørelser skal alltid være til barnets beste.
  • Alle barn skal ha rett til å vokse opp i eget hjem sammen med sin familie.Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste.
  • Ved hjelp av BPA vil assistentene barnet med praktisk bistand og veiledning, slik at foreldre kan ivareta eks eget arbeid og øvrige familiemedlemmer.

  Dette er i tråd med FNs barnekonvensjon, som er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen, som gir barn en spesiell juridisk status. Barnekonvensjonen stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse.

  Hvordan er så praksisen i Norge? Vi kjører debatt med politikere fra de ulike partiene.

Fredag 18. august.

 • 10:00 - 11:00 Trygg oppvekst med tiltak som virker: Slik kan kommunen jobbe. Med seniorrådgiver Lise Raffelsen Hope Les mer+ Lukk-

  Lenke til arrangementet

  Arrangør: FHI/NUBU

  Sted: Samfunnsteltet

  Om arrangementet

  Gode oppvekstsvilkår er en forutsetning for at barn utvikler seg på en positiv måte. Hvordan kan kommunen identifisere utfordringer på de ulike arenaene hvor barn vokser opp? Hva er treffsikre og virksomme folkehelsetiltak for barn og unge, og hva kjennetegner de gode tiltakene for barn og unge med mer sammensatte behov? Hvordan gir vi riktig hjelp til riktig tid, og hvordan sikrer vi at barns stemme blir hørt?

  Folkehelseinstituttet (FHI) og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) inviterer til panelsamtale og faglige innlegg der vi diskuterer disse spørsmålene på en måte som er nyttig for dere som er politikere eller jobber med barn og unge i kommunen.

  Program

  • Oppvekstprofilene: Et verktøy for å identifisere kommunens behov, og sette inn treffsikre og virksomme tiltak. Kommunen skal ha oversikt over, og fremme, befolkningens helse og trivsel og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Hvordan kan kommunen jobbe godt for å få til dette for barn og unge? ved Heidi Aase, avdelingsdirektør, og Tonje Holt, avdelingsdirektør, begge i Folkehelseinstituttet.
  • Virksomme tiltak for utsatte barn og unge: Evaluering og implementering er forutsetninger for å vite om tiltak er trygge, nyttige og virksomme. Vi vil snakke om hva som kjennetegner kunnskapsbaserte og virksomme metoder i arbeidet med utsatte barn og unge og gi eksempel på utviklingen av et slikt tiltak, ved Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør og Anett Apeland, fagdirektør, begge ved NUBU.
  • Panelsamtale om hvordan kommunene kan legge til rette for en trygg og god oppvekst for barn og unge. Hva er viktig å prioritere når det gjelder tiltak rettet mot barn og unge? Hva er utfordringene og hva er suksessfaktorene? Hvordan kan kommunene jobbe med kunnskapsbaserte tiltak? Og hvordan kan man sikre at de unge selv blir hørt?

  Deltakere:

  • Lise Raffelsen Hope, seniorrådgiver i Barneombudet
  • Morten Borgen, tjenesteleder i Narvik barnevern og ressursteam
  • Toby Tørressen, sosiallærer i Kristiansand kommune
  • Maja Enerhaug Egge, leder av Press - Redd Barna Ungdom
  • Åse Løvdal, bystyrerepresentant, og leder i Kristiansand kommunes oppvekstutvalg Panelsamtalen ledes av Leila Torgersen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev