- Vi trenger beslutningstakere som ser barnas behov

Barnas stortingsrepresentanter4
Barnas stortingsrepresentanter samlet hos Barneombudet. F.v Hege Bae Nyholt (Rødt), Ragnhild Male Hartviksen (Ap), Margrethe Haarr (Sp), Grunde Almeland(V), barneombud Inga Bejer Engh, Une Bastholm (MDG), Freddy Øvstegård (SV), Silje Hjemdal (Frp) og Tage Pettersen (H).

Alle partiene på Stortinget har pekt ut hver sin representant som skal ha et særlig ansvar for barn og unge i sitt arbeid. Den 25. april var Barnas stortingsrepresentanter samlet hos Barneombudet for å få enda mer kunnskap om barns rettigheter.

Barnas stortingsrepresentanter har en viktig oppgave; å passe på at barn og unges rettigheter blir tatt hensyn til i alle saker på Stortinget.

− Vi trenger beslutningstakere som følger med på hvordan hensynet til barn blir ivaretatt, og stiller spørsmål om hva som er gjort for å sikre barnets beste i saker som kommer til Stortinget, sa barneombud Inga Bejer Engh til stortingsrepresentantene.

Barneombudet har for andre gang bedt partiene utpeke hver sin representant til å være Barnas stortingsrepresentant. Hensikten er å øke bevisstheten blant politiske partier om barns rettigheter og om ansvaret stortingsrepresentantene har for å ivareta barns rettigheter. Som Barnas stortingsrepresentant forplikter de seg til å jobbe for barns rettigheter og interesser i arbeidet sitt.

Barn er avhengige av at voksne jobber for å sikre deres rettigheter

− Barn i Norge utgjør 20 prosent av befolkningen. De har ikke stemmerett og de deltar sjeldent på de arenaer der beslutninger blir tatt. Dette er en demokratisk utfordring. Det er helt avgjørende at noen tar på seg rollen med å heve barns interesser og rettigheter, sa Bejer Engh.

Barns rettigheter er nedfelt i FNs barnekonvensjon og Grunnloven §104 bestemmer at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker. Barneombudet ønsker at politikerne på Stortinget kjenner til hvordan de kan bruke barnekonvensjonen i sitt arbeid på Stortinget.

På møtet hos Barneombudet signerte alle partiene en erklæring og fikk med seg en plakat for lett kunne minnes på hva de bør følge opp som Barnas stortingsrepresentant.

Dette er Barnas stortingsrepresentanter for 2021-2025:

  • Freddy Øvstegård (SV)
  • Grunde Almeland (V)
  • Hege Bae Nyholt (Rødt)
  • Kjell Ingolf Ropstad (Krf)
  • Margrethe Haarr (Sp)
  • Ragnhild Male Hartviksen (Ap)
  • Silje Hjemdal (Frp)
  • Tage Pettersen (H)
  • Une Bastholm (MDG)
Barnas stortingsrepresentanter Freddy Ovstegard
Barnas stortingsrepresentant
Barnas stortingsrepresentanter Ragnhild Male Hartviksen
Barnas stortingsrepresentanter erklaering
Barnas stortingsrepresentanter Grunde Almeland
Barnas stortingsrepresentanter Tage Pettersen
Barnas stortingsrepresentanter Margrethe Haarr2
Barnas stortingsrepresentanter Silje Hjemdal
Barnas stortingsrepresentanter
Barnas stortingsrepresentanter Une Bastholm1

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev