Veien ut av ungdomskriminalitet

Barneombudet hadde nylig et møte med justisminister Emilie Enger Mehl om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Dette er straffereaksjoner som har som mål å hjelpe ungdom ut av kriminalitet med tett og skreddersydd oppfølging der de bor – istedenfor fengsel.

Dessverre ser vi at det er stor variasjon i hvilke tilbud og tiltak som finnes i ulike kommuner. Det går utover kvaliteten på oppfølgingen som ungdommene får. En av hovedutfordringene i dag er at samarbeidet på tvers av sektor ikke er godt nok.

Barneombudet er glad for at vi nylig fikk positive signaler fra justisministeren. Hun skriver til oss at tre direktorater nå har fått i oppdrag å se nærmere på hvordan ulike hjelpetjenester kan samarbeidet bedre, slik at ungdom får den hjelpen de trenger for å motvirke ny kriminalitet.

Det er Helsedirektoratet, Barn- og familiedirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene som har fått oppdraget. De skal sammen komme med forslag til gode tiltak. Vi mener dette er et steg i riktig retning for at ungdomsreaksjonene skal fungere slik de var ment da de ble innført.

Barneombudets brev til Justis- og beredskapsministeren

Ungdom som går inn i en mørk tunnel

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev