Retten til et godt og trygt skolemiljø – høring i Stortinget

Mobbing er skadelig og kan ødelegge barns utvikling og livskvalitet i lang tid etter at mobbingen opphører. Retten til opplæring er en menneskerett jamfør barnekonvensjonen.

Alle barn har rett til å nå sitt potensiale, og elever skal derfor beskyttes mot all form for krenkelser og mobbing.

Barneombudet er derfor opptatt av at den nye opplæringsloven må sikres slik at den inneholder det som skal til for å beskytte og sikre barn som mobbes.

Dette er våre sentrale innspill til høringen i Stortinget:

  • Det må innføres bestemmelser om kompensasjon og oppreisning til elever som har fått læringstap eller skade som følge av mobbing.
  • Fylkesmannen må ikke avvise saker dersom dette ikke er til barnets beste
  • Det må lovfestes et straffeansvar som kan virke allmennpreventivt.
  • Elever trenger en nasjonal klageinstans som arbeider effektivt, er barnesensitivt og har høy kompetanse.

Om enkeltvedtak

I media har det kommet frem at enkeltvedtakene er borte. Vår erfaring er at enkeltvedtak ikke har vært tilstrekkelig tidligere. Nå er disse i forslaget erstattet med aktivitetsplikt, og kombinert med aktivitetsplan og dokumentasjonsplikt, samt en utvidet klagerett. Vi mener dette er en god erstatning fordi:

  • Aktivitetsplikten gir et skjerpet ansvar for lærerne
  • Aktivitetsplanen synliggjør elevenes rettigheter
  • Dokumentasjonsplikten gjør at skolen kan stilles til ansvar.
  • Den utvidede klageretten gjør at alle elevene kan klage, selv uten et enkeltvedtak.

Med den nye løsningen mener vi at man sikrer en raskere handling overfor elevene som er rammet, noe som helt klart er bedre for dem. Klagesystemet er også helt nytt, og gjør at man ikke trenger å vente på et enkeltvedtak. Dette mener vi er en god utvidelse.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev