Rapport fra unge eksperter om ufrivillig skolefravær: Skolesystemet passer ikke for alle

Barneombudet: sko ved et gitter

Rapporten One size fits all? er utarbeidet av en gruppe ungdommer som har erfaring med ufrivillig skolefravær.

Ungdommene i ekspertgruppen har til felles at de har vært borte fra skolen fordi det var for vanskelig å være der, og har nå fått hjelp som har gjort at de er helt eller delvis tilbake i skolen.

Sammen har 6 ungdommer laget en rapport om hva som gjør det vanskelig å være på skolen, med råd om hvordan forebygge, fange opp og følge opp fravær. Rapporten gir råd til myndighetene og til de som jobber i skolene og andre tjenester.

Ulike årsaker til fravær

Årsakene til fravær er ulike, men ungdommene mener at skolefraværet ofte skyldes forhold i skolen. Det handler om manglende faglig mestring, psykiske vansker, stress, press, ensomhet og mobbing. De forteller om en skolehverdag de føler de ikke mestrer. Ekspertgruppa konkluderer med at skolesystemet er tilpasset en gruppe mennesker og at den derfor ikke passer for alle.

Gir råd til myndighetene

Skolefravær er et alvorlig samfunnsproblem. Mange barn og unge opplever at det er for vanskelig å være på skolen, selv om de ønsker å være der.

- Myndighetene må ta tak i de skolerelaterte årsakene til skolefravær og se hvordan skolen kan bli mer fleksible og tilpasset alle elever. Vi kan ikke ha en offentlig skole som ikke er for alle, og som gjør at en gruppe elever ikke orker å være der, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Rapporten viser at barn og unge sitter med verdifulle erfaringer som er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre gode tiltak. Ungdommene bekrefter mye av fagkunnskapen som finnes, og kommer med ny kunnskap og konkrete råd til myndighetene og ansatte i tjenestene i og rundt skolen.

Les rapporten her

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev