Ny barnelov: Barns rettigheter kommer i sentrum av loven

Barneombudet: mor og datter på sofaen

Barnelovutvalget:

 • Fakta om utvalget Les mer+ Lukk-

  Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Utvalget gjennomgikk barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene. Utvalget skulle opprinnelig legge fram forslag til en ny og moderne barnelov innen 1. september 2020. NOUen ble lagt frem i et digitalt møte mellom barne- og familieministeren og utvalgsleder fredag 4. desember 2020.

  Dagens barnelov ble vedtatt i 1981. Barneloven inneholder regler om foreldreskap, foreldreansvar, samværsrett, foreldremekling, saksbehandling av foreldretvister og foreldres underholdsplikt for barna sine. Loven skal ivareta viktige hensyn, som forholdet mellom barn og foreldre, barnets beste og likestilling mellom foreldre som omsorgspersoner og forsørgere.

  Det har vært flere endringer i barneloven siden 1981. Den siste trådte i kraft 1. januar 2018, og det er nå behov for en helhetlig språklig og strukturell gjennomgang av loven. Rettskildebildet har endret seg siden barneloven ble vedtatt, og menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner har blitt mer sentrale i tolkning og utvikling av norsk rett.

  Barnelovutvalget skal foreta en helhetlig vurdering av barneloven og komme med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov. I den nye loven skal foreldre være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere. Hensynet til barnets beste skal være avgjørende. Loven skal utformes i et klart og godt språk, og være informativ og brukervennlig for alle grupper i samfunnet.

  Les mandatet for utvalgets arbeid.

  Kilde: regjeringen.no

 • Utvalgets medlemmer Les mer+ Lukk-

  Leder: Lagdommer Torstein Frantzen, Bergen

  Medlemmer:

  • Professor Lena R. L. Bendiksen, Tromsø
  • Førsteamanuensis Torunn Elise Kvisberg, Lillehammer
  • Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag, Trondheim
  • Advokat Marius Emberland, Oslo
  • Advokat Hanne Sverdrup Dahl, Hamar
  • Advokat Geir Kjell Andersland, Bergen
  • Psykologspesialist Nadia Ansar, Oslo
  • Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen

Barns rettigheter i sentrum

Barneombudet er glade for at utvalget foreslår å styrke og løfte frem barns grunnleggende rettigheter etter barnekonvensjonen i et nytt innledende kapittel i loven.

- Dette bidrar til å sette barnet og barnets rettigheter i sentrum for loven, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Det er også positivt at det flere steder i loven kommer tydelig frem at det er det som er best for hvert enkelt barn som skal være utgangspunkt for alle handlinger som foreldre, dommere og andre tar. Det kommer også tydelig frem at barn har rett til å medvirke, som er helt i tråd med hva FNs barnekomité har uttalt.

- Barnekomiteen er klar på at det er vanskelig å vurdere hva som er til det enkelte barns beste uten å ha hørt hva barnet selv mener. Derfor er det viktig at barn får si sin mening og bli hørt når både foreldre, dommere og andre skal ta avgjørelser for barnet i saker etter barneloven, forklarer barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet berømmer også utvalget for å ha laget et eget sammendrag spesielt egnet for barn og unge. Innledningen til dette sammendraget kan du se her:

Deler av barnelovutvalgets sammendrag til barn og unge:

 • Til deg som er barn: Les mer+ Lukk-

  Denne boken handler om en lov som gjelder i Norge, som heter barneloven. Hvis vi skal si hele navnet på loven, sier vi Lov om barn og foreldre, men vi kan også si barneloven.

  Barneloven er en lov som handler om noen deler av livet til barn. Den handler ikke om alt som skjer i barns liv. For eksempel er det andre lover som handler om barnehage, skole, hva som skjer når barn blir syke, og mange andre ting.

  Men barneloven handler om noen viktige ting i barns liv. Den handler aller mest om barn og foreldre.

  Barneloven handler for eksempel om hvordan man finner ut hvem som er foreldrene til et barn. Den handler også om hva foreldrene kan bestemme om barna sine. Loven sier også at foreldrene må høre på barna før de bestemmer over ting som gjelder barna. Barneloven har også mange regler som sier noe om hva som skjer når foreldrene ikke bor sammen. Noen barn har foreldre som aldri har bodd sammen, mens andre barn opplever at foreldrene deres ikke vil være sammen mer, og flytter fra hverandre. Da må foreldrene bli enige om hvor mye barnet skal bo sammen med hver av dem. Noen ganger blir de ikke enige, og da kan det hende at de må dra til en domstol. I en domstol jobber det mange som er dommere, og som kan bestemme hvordan det skal være etter at foreldrene har flyttet fra hverandre.

  Vi som har skrevet denne boken, er en gruppe på åtte voksne som er eksperter på forskjellige ting som handler om barn. De som bestemmer i Norge, spurte oss om vi kunne finne ut hva som var bra med barneloven, og hva som kan bli bedre. Vi har funnet ut at vi synes at det er mye med barneloven som er bra, men at det også er noen ting som kan bli bedre. Derfor har vi laget et forslag til en helt ny barnelov.

  Selv om vi er eksperter, så er vi ikke barn selv, så vi er ikke eksperter på hvordan det er å være barn i dag. Det er bare barn som er eksperter på hvordan det er å være barn. Når vi skulle skrive denne boken, spurte vi noen barn om de kunne gi oss noen råd om hva som er viktig for barn i en ny barnelov. Men vi skulle ønske at vi kunne fått råd fra mange, mange flere barn! Derfor håper vi at du som er barn, kan gi noen råd til de som skal bestemme, hvis du mener noe om det som står i loven.

  Nå skal de som bestemmer i Norge – Regjeringen og Stortinget – finne ut om de synes at vi har laget et godt forslag til en ny barnelov. Menfør de bestemmer det, skal de høre på mange som mener forskjellige ting om barneloven. Vi håper også at de vil snakke med noen barn. Uansett så mener vi at det er viktig at du som er barn, vet at du kan si noe om hva du synes om forslaget vårt.

  Kanskje du kan spørre en voksen om hvordan du kan ta kontakt med de som bestemmer sånn at du kan si hva du mener. Denne boken er litt lang, men hvis du blar om på neste side så kan du se at vi har laget et sammendrag som er spesielt for barn.

  Her kan du se litt mer om hva denne boken handler om, og hva vi foreslår.

  Hilsen Torstein, Nadia, Geir Kjell, Anne Marie, Kjell Erik, Lena, Marius og Hanne.

Bedre løsning for foreldretvister

Vi mener det er positivt at utvalget ønsker at flere foreldretvister skal løses utenfor domstolen. Vi støtter derfor at det innføres flere timer obligatorisk mekling før foreldre kan reise sak for domstolen, slik familievernutvalget også har foreslått.

- Langvarige konflikter mellom foreldre kan være skadelig for barn, og det er derfor viktig at foreldre får god hjelp til å forebygge og løse konflikter på et tidligst mulig stadium. Å bringe saken inn for domstolen er også svært belastende for både barna og foreldrene.

Vi er også glade for at utvalget foreslår å lovfeste at barn skal få tilbud om en samtale med familievernet i forbindelse med foreldres samlivsbrudd og foreldretvister, slik familievernutvalget også har foreslått. Dette har Barneombudet jobbet lenge for.

- Det er viktig at barn og unge som opplever at foreldrene går fra hverandre får delta i prosessen med å komme fram til avtaler om barna. Det å bringe barnets stemme inn i meklingen kan bidra til at foreldrene klarer å holde fokus på det viktigste – nemlig hva som er best for deres barn.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev