Hvordan få en bedre klageordning for elever med spesialundervisning?

Bok 3 4

Barneombudet har utarbeidet et innsiktsnotat med anbefalinger til myndighetene om en bedre klageordning på gjennomføring av spesialundervisning.

Over lang tid har Barneombudet sett hvor viktig god spesialundervisning i skolen er for å sikre elever en likeverdig rett til utdanning.

I dette arbeidet har vi sett nærmere på klageordningen på gjennomføring av spesialundervisning gjennom innsyn i klagesaker hos statsforvalterne. Dessverre viser sakene vi har sett at mange elever ikke får den spesialundervisningen de har rett på, og at det ikke er en effektiv klageordning som bidrar til å rette opp læringstapet hos eleven.

-I dag får 50 000 barn og unge i norsk grunnskole spesialundervisning fordi de trenger ekstra hjelp på skolen. Fungerer ikke spesialundervisningen kan det føre til svak faglig utvikling, manglende sosial mestring, skolefravær og utenforskap, sier barneombud Inga Bejer Engh.

I vårt innsiktsnotat kommer vi med konkrete anbefalinger til myndighetene om hvordan klageordningen kan blir mer effektiv, og bidra til at denne sårbare elevgruppen får oppfylt sine rettigheter til en forsvarlig og likeverdig opplæring.

Barneombudet anbefaler:

  • Lovfeste en mer effektiv klageordning
  • Tydelig terskel for når foreldre kan klage til skolen/kommunen
  • Saksbehandlingstiden på klager må reduseres
  • Statsforvalteren må ivareta barns rett til å bli hørt i klagesaker
  • Statsforvalteren må gjøre en reell barnets beste vurdering i klagesaker
  • Statsforvalteren må undersøke kvalitet og innhold i elevens opplæringstilbud i klagesaker
  • Statsforvalteren må bruke virkemidler som fører til endring for elever som ikke har fått oppfylt sin rett

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev