Fem råd for å ivareta barn og unges rett til å bli hørt under koronapandemien

Barneombudet: to barn som leker sammen

Barnekonvensjonen gir barn og unge rett til å uttrykke sine meninger og bli hørt i alle forhold som berører dem. Denne rettigheten gjelder også under krisesituasjoner.

Tiltakene for å begrense spredningen av korona berører i aller høyeste grad barn.

Norske myndigheter skal garantere at barn får oppfylt sin rett til å bli hørt.

Kunnskap fra barn og unge er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget som må til for å fatte gode beslutninger og iverksette riktige tiltak til riktig tid.

«Den vet best hvor skoen trykker som har den på».

Barn og unge vet selv best hvilke tiltak som gir tyngst belastning og hva som kan gjøres av tilpasninger.

Hva som kan hjelpe er et vanskelig spørsmål for de som bestemmer, men her vil barn og unge selv ha gode forslag og løsninger som voksne ikke tenker på.

NIM, Redd Barna og Barneombudet har, i samarbeid med en rekke barne- og ungdomsorganisasjoner, utarbeidet en liste med fem råd beslutningstakere på lokalt og nasjonalt nivå kan og bør følge, for å ivareta barn og unges rett til å bli hørt under koronapandemien.

Dette er de fem rådene:

 • 1. Legg til rette for medvirkning der det er mulig Les mer+ Lukk-

  Selv når smitteverntiltak er nødvendig, er det ofte større valgmuligheter i hvordan tiltaket skal utformes konkret, og det er mulig å sette inn ulike kompenserende tiltak. Her trengs barn og unges stemmer!

 • 2. Bruk eksisterende strukturer for barn og unges medvirkning Les mer+ Lukk-

  Barne- og ungdomsråd, elevråd og barne- og ungdomsorganisasjonene er en ressurs, de representerer mange, og de kan og bør spille en viktig rolle i å ivareta medvirkning fra barn og unge. Ta kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner som representerer barn og unge som er særlig sårbare for konsekvensene av pandemien.

 • 3. Ikke finn opp kruttet på nytt Les mer+ Lukk-

  Bruk standarder og metoder for reell og meningsfull medvirkning som allerede finnes, som FNs barnekomités 9 grunnleggende krav til gjennomføringen av barnets rett til å bli hørt, 10 bud fra UngMed i Oslo og LNUs 5 prinsipper for reell og meningsfull medvirkning.

 • 4. Sørg for at informasjon om pandemien og håndteringen av den når fram til og er forståelig for alle barn og unge Les mer+ Lukk-

  Dette er også en forutsetning for at de skal kunne uttrykke meningene sine og påvirke. Involver barn og unge selv i utforming og gjennomføring av informasjonstiltak, enten det er pressekonferanser, nettmøter eller annet. Ikke glem ungdommene, pressekonferanser for voksne passer ikke alltid for dem heller, og de har mange viktige tanker om egen situasjon.

 • 5. Gjør heller litt for å involvere barn og unge og gjør det godt, enn å gjøre ingenting Les mer+ Lukk-

  Medvirkning trenger ikke være vanskelig. Barn og unge har selv mange ideer og forslag til hvordan medvirkning kan legges opp slik at de har lyst, kan og føler seg trygge på å delta, enten dette skjer digitalt eller fysisk. Digitale plattformer gir mange muligheter til å snakke med barn og unge og innhente deres erfaringer og synspunkter. Rekker man ikke å innhente barns meninger før det må innføres tiltak, kan man involvere barn og unge i videre oppfølging og evaluering av tiltakene, spørre de hvordan de opplever tiltakene, og om de har forslag til justeringer

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev