En regjeringsplattform uten ambisjoner for barn og unge

bok og rapporter

– Dette er en regjeringserklæring som mangler et barneperspektiv. Jeg hadde forventet at regjeringen ville gi mer plass til barn og unge, spesielt nå etter pandemien. Vi har mange utfordringer som hadde fortjent større oppmerksomhet, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Regjeringen har flere gode initiativ, som å styrke laget rundt eleven i skolen, styrke helsestasjonene og skolehelsetjenestene gjennom en opptrappingsplan og lovfeste helsekartlegging av barn etter omsorgsovertakelse. Det er også positivt at den nye regjeringen skal lage en opptrappingsplan mot vold, som vi forutsetter at kommer med økte ressurser.

– Det er svært lite konkrete lovnader knyttet til barn som vokser opp i fattige familier. Dette er noe den nye regjeringen må ta tak i, vi vet at det spesielt i de store byene er store utfordringer. Her håper jeg at de vil komme tilbake til en ambisiøs plan for hvordan de skal hjelpe flere barn ut av fattigdom. Jeg er også bekymret for en reversering av domstolsreformen, det vil svekke barns rettssikkerhet – ikke styrke den, sier Engh.

– Dessverre ser det ut til at regjeringen helt har glemt hva de vil gjøre for å gi barn og unge en trygg digital oppvekst. Det er veldig skuffende, vi trenger at regjeringen har tydelige ambisjoner om å gjøre barns digitale hverdag tryggere. Et enkelt tiltak de kunne forpliktet seg til var å revidere lovgivningen om markedsføring for å gi barn et bedre forbrukervern i digitale medier, sier Bejer Engh.

– Generelt er barneperspektivet nesten fraværende i den nye plattformen, og selve punktet barn og unge er tynt. Her får den nye barne- og familieministeren en stor oppgave fremover med å løfte feltet i regjeringen, sier Engh.

Nå har vi mange lærdommer fra koronapandemien som viste hvor sårbart systemet vårt er og at myndighetene ikke hadde nok oppmerksomhet på barns rettigheter. Regjeringen må se på om de offentlige tjenestene til barn og unge gir dem den hjelpen de har rett til og behov for. Grunnloven, FNs barnekonvensjon og barns behov må styre hvilke krav som settes og hvordan tjenestene blir organisert.

– Jeg mener det er behov for et helhetlig løft i tjenester og hjelp til barn og unge, noe som ikke er fanget godt nok opp i regjeringsplattformen. Nå er det for mange vage formuleringer og mange sårbare grupper barn som ikke er fanget tydelig nok opp, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev