Bekymret for streikerammede elever

Barneombud Inga Bejer Engh

Streiken har nå vart i flere uker og stadig flere elever blir rammet. Barneombudet er spesielt bekymret for hvilke konsekvenser skolestreiken har for elever i sårbare situasjoner.

I et brev til Kunnskapsdepartementet ber vi regjeringen om at det hentes inn en oversikt over hvordan skolestreiken påvirker elevenes rettigheter. En slik oversikt vil kunne gi viktig informasjon om konsekvensene av streiken, og være et grunnlag for både vurderinger av tiltak på kort sikt, og for oppfølging av elevene når de igjen er tilbake på skolen.

− Min oppgave er å si fra høyt og tydelig når sårbare elever ikke får den hjelpen de trenger. Det gjør jeg nå, sier Inga Bejer Engh i et intervju med NRK.

− Størst risiko er det for at de ungdommene som ikke hadde det bra før, skal få det enda verre. Jeg er alvorlig bekymret for de elevene som er i sårbare situasjoner og som ikke har et skoletilbud, sier Bejer Engh.

Konsekvensene av å ikke kunne være på skolen kan bli store. For noen kan det resultere i utenforskap og ensomhet, andre vil kanskje få vansker med å komme tilbake til skolen igjen når den åpner og de som har behov for særskilt tilrettelegging kan havne lenger bak i utdanningsløpet. Det legges en ekstra byrde på ungdommene i sårbare situasjoner og som ble hardest rammet under pandemien.

Vi har mottatt mange meldinger spesielt fra foreldre som er bekymret for at barna ikke får tilbud om nødvendig spesialundervisning. Det er tydelig at det er store lokale forskjeller i hvilket tilbud barn og unge får.

Retten til å streike er grunnleggende i norsk arbeidsliv, og samtidig har barn en grunnlovfestet rett til opplæring. Barneombudet ønsker ikke å kommentere på at partene ikke har blitt enige.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev