Barneombudets engasjement under covid-19-pandemien

Barneombudet opplevde en stor pågang av spørsmål da Norge ble rammet av covid-19-pandemien.

De fleste spørsmålene kommer fra voksne, men det kom også en god del spørsmål fra barn. Sistnevnte har blitt prioritert.

Her kan du se alle våre utspill og brev i forbindelse med korona-pandemien.

Overvåker situasjonen

Barneombudet har i begrenset grad anledning til å veilede enkeltpersoner i denne situasjonen.

Vår rolle er i hovedsak å overvåke nøye at myndighetene sørger for at barns rettigheter blir fulgt.

I tillegg jobber vi med få oversikt over hvordan de ulike etatene jobber for å sikre at barn får den hjelpen og de tilbudene de har behov for.

Vi gir også innspill om utfordringer vi ser for barn og unge. Dette følger vi opp med de rette instansene.

denne siden om korona kan du se alle brev og høringsuttalelser Barneombudet har levert under korona-krisen.


Inga Bejer Engh
Barneombud Inga Bejer Engh

Flere utspill om korona

I tillegg til direktekontakt med myndighetene er vi også aktive i media og i sosiale medier for å presse på slik at barn og unge får den informasjonen og den hjelpen de har behov for.

Her kan du lese, og se, noen av de medieutspillene vi har hatt i forbindelse med koronasituasjonen. For brev til myndighetene og lignende kan du bruke denne lenken.

Her kan du finne informasjon

På grunn av den store mengden henvendelser vi får er det vanskelig for oss å gi tilbakemelding på hvordan vi følger opp hver enkelt problemstilling.

Når det gjelder bistand i enkeltsaker må man i hovedsak ta kontakt med sin skole, kommune, fylkesmann eller annen relevant myndighet.

Svært mange offentlige etater har også lagt ut en del koronainformasjon på sine nettsider.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev