Barnekonvensjonen 30 år

Ballonger

I dag er det 30 år siden FNs konvensjon for barns rettigheter ble vedtatt i New York. I dag feirer vi!

Selve dagen markeres på ulike måter flere steder i landet. Barne- og familieministeren har invitert til en bursdagsfeiring som streames direkte kl 10.00. Her får du møte programledere for NRK Supernytt, UNICEF- ambasadør Penelope Lea, bandet ISAK, Redd Barna, barneombud Inga Bejer Engh og mange flere.

I Norge har vi kommet langt når det gjelder barns rettigheter, men det er fremdeles mye igjen. Vi ser blant annet at barn har begrensede muligheter for å klage dersom rettighetene deres blir brutt. Barn blir heller ikke alltid hørt i beslutningsprosesser.

Barneombudet har i de senere årene også sett at myndighetene i liten grad eller ikke i det hele tatt snakker med barn når de skal revidere lovverket. Dette til tross for at de behandler tema som er helt sentrale for barn og unge.

En av Barneombudets viktigste oppgaver er å overvåke at norske myndigheter følger barnekonvensjonen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev