Barn i Longyearbyen kan miste retten til spesialundervisning

Barneombudet er kritisk til Kunnskapsdepartementets forslag om å begrense barns rettigheter til opplæring i Longyearbyen.

Barneombudet er i høringssvaret kritisk til forslaget om at flere rettigheter i barnehage- og opplæringsloven ikke skal gjelde eller bare gjelde i begrenset grad i Longyearbyen.
Forslaget fra departementet innebærer blant annet at barn som trenger spesialundervisning av et visst omfang, vil miste retten til grunnskoleopplæring på Svalbard.

Så lenge Stortinget har bestemt at det skal være barnehager og skoler i Longyearbyen mener vi det er svært problematisk å utestenge barn som trenger spesialundervisning, eller nekte dem slik hjelp. Forslaget er et alvorlig inngrep i retten til utdanning for barn som trenger ekstra tilrettelegging. Ingen barn bør diskrimineres eller utestenges fra utdanning fordi de har utfordringer med læring.

– Skal Longyearbyen være et trygt og stabilt familiesamfunn, så må det være basert på like muligheter og rettigheter for alle barn. Det blir det ikke dersom retten til spesialundervisning ikke skal gjelde der, sier seniorrådgiver Silje Halse i et intervju med NRK Troms

Barneombudet mener at departementet ikke har vurdert godt nok om det er anledning til å gjøre slike inngrep i menneskerettighetene. Vi ser heller ikke at hensynet til barnets beste er synliggjort eller diskutert slik barnekonvensjonen krever.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev