Ny rapport om barn i fosterhjem "Blod er ikke alltid tykkere enn vann"

Inga rapport

Når et barn må flytte ut av hjemmet sitt, må alle ressurser settes inn for at de skal få et bedre omsorgsmiljø enn hva foreldrene klarer å gi dem. I dag ligger ikke forholdene godt nok til rette for at det skjer.

Det kommer frem i Barneombudets rapport «Blod er ikke alltid tykkere enn vann» som beskriver utfordringsbildet i fosterhjemsomsorgen og hvor viktig det er med trygge og stabile rammer for barna og fosterfamilier.

– Gjennom arbeidet med rapporten fikk vi innblikk i flere positive erfaringer, som viser hva et fosterhjem kan bety for mange barn. Men dessverre fikk vi også høre fortellinger om at hverdagslivet for mange barn kan oppleves svært krevende, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet har det siste året snakket med barn og unge som bor eller har bodd i fosterhjem. Vi har også snakket med fosterforeldre og ansatte i barnevernet for å se på styrker og svakheter i ordningen.

Flere barn må få partsrettigheter og egen advokat
Flere av barna vi snakket med, opplevde at deres rettigheter i varierende grad ble ivaretatt. Barn har i dag som hovedregel partsrettigheter fra de er 15 år. Før dette har de ikke krav på egen advokat, og kan ikke selv klage på vedtak. Vi mener alderen for partsrettigheter bør senkes til 12 år for å gi flere barn selvstendige rettigheter.

I dag må barn i fosterhjem forholde seg til veldig mange voksenpersoner, men ingen av disse kan fullt og helt fokusere på barnets behov og rettigheter. Vi mener derfor at barn som flyttes ut av hjemmet bør få en egen representant, som kun skal ivareta deres interesser.

Barn trenger mer ro og stabilitet

Flere av barna og fosterforeldrene vi har snakket med beskriver en hverdag fylt med stress og uro. Barna ønsker å være som andre barn, men systemet rundt dem legger ikke opp til det. Barn forteller til oss at de blir utslitte og utrygge av gjentatte rettssaker om hvor de skal bo. I dag kan foreldre hvert eneste år be nemnda ta stilling til om barna skal flytte tilbake. Det er for ofte.

Barn lever for lenge i midlertidighet og usikkerhet på hvor de skal bo

Mange barn lever altfor lenge i midlertidighet og med «livet på vent». Når et barn flyttes ut av hjemmet skal det i utgangspunktet jobbes for at foreldre kan få tilbake omsorgen, men det er viktig at barna på et tidspunkt får en avklaring på hvor de skal bo permanent.

– Samfunnet må kvitte seg med berøringsangsten. Nå må barn i fosterhjem få en mer stabil og forutsigbar barndom, sier Inga Bejer Engh i et intervju med Aftenposten.

Barneombudet foreslår at barnevernsnemnda og domstolen bør få plikt til å vurdere om målet om gjenforening skal oppgis. I tillegg bør barnevernsnemnda få en plikt til å vurdere om hele eller deler av foreldreansvaret etter en tid skal overføres fra foreldrene til fosterforeldrene.

Fosterforeldre må få mulighet til å følge opp barna bedre

Det er viktig at fosterforeldre får mulighet til å ivareta barna i dagliglivet bedre enn det enn det de får i dag. Det er ofte de som vil være nærmest til å vite hva barnet har behov for. For mange barn er det vanskelig å forstå hvorfor fosterforeldre ikke skal kunne ta de samme avgjørelsene som foreldre ellers tar. Vi mener derfor fosterforeldre blant annet bør få muligheten til å ta avgjørelser som handler om barnet skal gå på skolefritidsordning, opprette bankkonto eller reise til utlandet. Fosterforeldre må også få tilstrekkelig informasjon om barnet dersom de trenger henvisning til PPT eller BUP.

Barneombudet mener også at fosterforeldre bør få klagerett på offentlige vedtak som gjelder barnet, slik som avslag på spesialundervisning eller helsehjelp.

For å forbedre systemet må vi lytte til barnas erfaringer, og samle kunnskap fra aktører på feltet og forskning. På den måten kan myndighetene lykkes med å sette fosterhjemmene i stand til å gi barn og unge den omsorgen og hjelpen de trenger.

Les hele rapporten her

Les sak i Aftenposten

Les kronikk av barneombudet i NRK Ytring - «Et trygt hjem»

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev