Takk for din førespurnad

Takk for at du kontakta Barneombodet. Din førespurnad vil bli registrert inn og sendt vidare til rett rådgjevar.

Av omsyn til datasikkerheita, kan vi ikkje sende ut svar med personlege eller sensitive opplysningar på e-post. Vi brukar derfor adresseinformasjonen du ga i skjemaet til å kunne svare deg trygt via digital post eller brevpost.

For andre, ikkje-personlege førespurnader, får du svar via e-post.

Viss du ynskjer råd, rettleiing eller informasjon, vil du som hovudregel få eit skriftleg svar. Vi forsøker å svare innan fire veker, noko som er vanleg praksis etter forvaltningslova.

Barn får svar så fort som mogleg.

Viss du har eit tips eller innspel til Barneombodet, vil du ikkje nødvendigvis få eit svar. Du skal likevel vite at vi set pris på all informasjon vi får om korleis barn og unge i Noreg har det, og brukar den til å bestemme kva vi skal arbeide med i åra framover.

Har du invitert Barneombodet til eit møte eller til å bidra på eit arrangement, svarar vi på dette kvar veke, etter å ha diskutert førespurnaden på eit kalendermøte.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev