Skuffende handlingsplan om universell utforming

Unødvendig mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne stenges ut fra nærskolen fordi skolene ikke er tilgjengelige for dem. Manglende universell utforming av skoler fører til at mange barn blir diskriminert.

I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet sendte Barneombudet brev til flere departement og komiteer på stortinget før sommeren. Her ba vi om en forpliktende plan for universell utforming av skolebygg med tilstrekkelige bevilgninger over statsbudsjettet.

FNs barnekomité har tidligere blant annet kritisert Norge for ikke å ha prioritert arbeidet med universell utforming.

Vi håpet og forventet at en ny handlingsplan ville inneholde en konkret og forpliktende plan for fremdrift og finansiering. Resultatet er skuffende. Regjeringens nye handlingsplan inneholder fortsatt ingen konkrete planer eller tidsfrister for blant annet en systematisk oppgradering av skolebygg.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev