Mathias Lia Nordmoen
− Barneombudet var lenge et drømmested for meg å jobbe, så når det først kom en ledig stilling på mitt felt måtte jeg søke, sier seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen.

Mathias, fagrådgiver innen barnevern og tryggere digital hverdag

Hvilken utdanning og erfaring har du fra tidligere?


Jeg er utdannet jurist. Tidligere har jeg jobbet i barnevernavdelingen til Barne- og familiedepartementet (BFD) og som advokat med barnesaker i advokatfirmaet Hjort.

Hvorfor søkte du denne jobben for fem år siden?


Barneombudet var lenge et drømmested for meg å jobbe, så når det først kom en ledig stilling på mitt felt måtte jeg søke.

Jeg ville jobbe for endringer for flere barn, ikke kun i enkeltsaker. Som advokat har man i mange saker foreldrene som klienter. Selv om det selvsagt er viktig, har det alltid vært barns rettigheter som har stått frem som det viktigste for meg.

Hva jobber du med hos Barneombudet?


Jeg jobber med både barnevern og en tryggere digital hverdag for barn og unge i Norge.

På barnevernsfeltet har jeg for eksempel vært med på rapporten «De tror vi er Shitkids», som handler om barn på institusjon. Og nå leder jeg et prosjekt om barn i fosterhjem, hvor det kommer en rapport i 2023. Jeg har også jobbet mye for at barn som flyttes ut av hjemmet skal få en obligatorisk kartlegging av helse og fungering. Dette er nå lovfestet i barnevernloven, og er noe jeg tror vil gjøre en stor forskjell for mange barn under offentlig omsorg. Dette er veldig spennende og givende! På det digitale området har jeg blant annet vært med å lage en ungdomsrapport om hvordan det er å være ung på nett. Akkurat nå jobber vi for å få sterkere reguleringer av barn og unges forbrukervern på nett.

Hvordan ser en arbeidsuke ut for deg?


En arbeidsuke for meg er aldri lik! I løpet av en uke er det ofte en del møter, men innholdet i møtene er veldig ulikt. En dag kan jeg være hos en fosterfamilie for å snakke med barn i fosterhjem. Neste dag kan jeg ha møte med en statsråd. Den tredje kan jeg holde innlegg på en konferanse. Jeg har også gjort en del intervjuer både i aviser, på radio og TV.

Så hverdagen her er utrolig spennende og fleksibel. Jeg sliter med å se andre steder man får den variasjonen.

Hva er det beste med jobben din?


Jeg har fått mange spennende muligheter hos Barneombudet. For å nevne noe har jeg vært på dagsnytt 18, holdt innlegg for Borgarting Lagmannsrett, spist lunsj på Høyesterettsjustitiarius kontor (2 ganger), holdt flere innlegg på Arendalsuka og reist til utlandet med ungdom.

Det aller mest givende med jobben er å møte barn og ungdom. Jeg tar meg selv igjen og igjen i å bli nærmest slått i bakken av hvor mye kunnskap barn og unge faktisk har, og hvor viktig det er å lytte til deres erfaringer og innspill.

Og hva med det mest utfordrende?


Det er mye som utfordrer meg i denne jobben. Det er selvsagt utfordrende å holde foredrag for store forsamlinger og være i debatter på TV. Men det er samtidig utfordrende i seg selv å være fagrådgiver og ha ansvar for å drive et felt fremover. Vi er jo helt uavhengige og bestemmer selv hvordan vi ønsker å jobbe. Da gjelder det å være sulten, samtidig som man er god på å bygge nettverk og legge strategier.

Hvor ser man at det er viktigst å oppnå en endring for barn? Hvilke prosesser må vi være med på? Hva må bortprioriteres? Dette er sentrale spørsmål man hele tiden må stille seg.

Har du et spesielt godt minne fra arbeidsplassen?


De beste minnene fra arbeidsplassen er nok når jeg fikk reise til Belgia og Nord-Irland sammen med ungdom fra en ekspertgruppe vi hadde på tryggere digital hverdag. Her møtte vi andre ungdom fra hele Europa og det var utrolig kult å kombinere reise til nye steder, med det faglige og samtidig å få et innblikk i mange andre kulturer.

I tillegg var det selvfølgelig utrolig gøy når Stortinget vedtok lovbestemmelsen i barnevernloven som skal sikre at alle barn som flyttes ut av hjemmet får en tverrfaglig helsekartlegging. Dette jobbet vi hardt for!

Har du noe mer du vil dele med oss?


Jeg vil bare gjenta at dette er en så variert, fleksibel, utfordrende og ikke minst givende jobb. Jeg håper at dette kan bidra til at flere får øynene opp for hvor gøy det er å jobbe hos Barneombudet!

Tre raske fakta

  • 1 Har spilt i flere musikaler som barn
  • 2 Har jobbet på den norske ambassaden i Australia
  • 3 Die-hard Tottenham fan

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev