Godt samarbeid rundt barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester​

For å sikre god hjelp til barn er det viktig at offentlige instanser samarbeider både på statlig og kommunalt nivå. Barneombudet skal i den kommende perioden jobbe for å få til bedre samarbeid rundt barn og unge.

Våre mål er at

  • 1 Statlige myndigheters arbeid for barn i utsatte situasjoner er bedre koordinert
  • 2 Tjenestene som arbeider med barn, unge og familier har et godt tverrsektorielt samarbeid
  • 3 Barnehager og skoler har et «lag rundt barn og unge»

Statlige myndigheters arbeid for barn i utsatte situasjoner er bedre koordinert

Statlige myndigheter jobber etter sektorprinsippet, noe som gjør det vanskelig å samarbeide godt rundt barn og unge. Barn lever ikke sitt liv i sektor. For å kunne ha en helhetlig politikk rundt barn og unge i tråd med våre forpliktelser i Grunnloven og barnekonvensjonen, må statlige myndigheter samarbeide på tvers på en helt annen måte enn det som er tilfelle i dag.

Barneombudet vil jobbe for at

  • regjeringen sørger for bedre koordinering av arbeidet for barn og unge

Tjenestene som arbeider med barn, unge og familier har et godt tverrsektorielt samarbeid

Mange barn trenger hjelp og støtte fra flere hjelpetjenester i oppveksten, både fra skole, helsetjenester, barnevern og andre. Vi ser at hjelpen kan være fragmentert og lite helhetlig, siden de ulike tjenestene kun leverer innenfor sitt ansvarsområde, mens ingen tar ansvaret for helheten. Vi vil arbeide for at barn og foreldre får den støtten de har behov for.

Vi skal jobbe for at

  • det er et godt system for samarbeid mellom tjenester til barn, unge og familier
  • koordinatorordningen er forbedret og utvidet
  • barns medvirkning og selvbestemmelse når tjenester samarbeider er styrket i regelverk og praksis
  • det er økt kontroll med tverrsektorielt arbeid

Dette har vi gjort tidligere

Rapporten «Å eie sin egen historie» er laget av Barneombudets ekspertgruppe, og tar for seg samarbeid mellom tjenester. Rapporten gir råd om hva som er viktig når tjenester som hjelper barn og unge skal samarbeide.

Barnehager og skoler har et «lag rundt barn og unge»

Barnehagen og skolen er svært viktig i arbeidet med å fange og følge opp barn og unges behov. Barneombudet er opptatt av at kompetansen som er tilgjengelig i barnehage og skole må gjenspeile barnas behov. Vi er ikke alene om å ønske et bedre lag rundt barn i skole og barnehage, og både tunge aktører på skolefeltet og regjeringen ønsker å se nærmere på hvordan vi kan tenke nytt på dette feltet. Barneombudet ønsker å være en del av dette arbeidet framover

Vi skal jobbe for å

  • lovfeste krav til tverrfaglig kompetanse i skole og i barnehage for å sikre barn tidlig hjelp

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev