Hvordan vurdere barnets beste på systemnivå – steg for steg

Barneombudet: barn som leker

Arbeider du med å lage beslutningsgrunnlag enten i departement, direktorat, i et fylke eller i en kommune? Da plikter du å vurdere barnets beste før det tas en beslutning som berører barn. Barneombudet har laget en nettside som forklarer hvordan du skal gjøre en slik vurdering, også kalt barnerettighetsvurdering.

Svært mange beslutninger har betydning for barn, enten direkte eller indirekte. Både offentlige myndigheter, fylker og kommuner har plikt til å vurdere barnets beste før det tas en beslutning som berører barn. Dette gjelder både i saker som berører enkeltbarn, i saker som berører en spesiell gruppe barn og i saker som berører barn generelt.

For at beslutningsgrunnlaget skal være godt nok bør det gjøres en barnerettighetsvurdering. Dette vil sikre at konsekvensene for barn er kartlagt og at barnets beste er vurdert. Barneombudet har laget en beskrivelse som gir informasjon om hvordan du steg for steg kan gjøre en slik barnerettighetsvurdering.

– Vi arbeider for at myndighetene skal sørge for at både positive og negative konsekvenser av tiltak som berører barn enten direkte eller indirekte synliggjøres før endelig beslutning blir tatt. Barn er avhengige av at voksne ivaretar deres rettigheter. Likevel er hensynet til barn ofte ikke en del av arbeidet beslutningsgrunnlaget ved for eksempel et lovforslag eller en utredning. Rutinemessige og systematiske barnerettighetsvurderinger i alle sektorer, ikke bare de som direkte angår barn, er nødvendig for å sikre barns rettigheter, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Veileder til utredningsinstruksen

Barneombudet mener det er behov for å jobbe systematisk for at barnets beste i større grad skal være en del av beslutningsgrunnlaget til myndighetene. Barneombudet har derfor i et brev bedt Barne- og familiedepartementet om å utarbeide en veileder til utredningsinstruksen om barnerettighetsvurderinger og har i et brev bedt Finansdepartementet om å innarbeide Grunnlovens krav om barnets beste vurderinger i generell veileder til utredningsinstruksen.

Barn og unges synspunkter

Barn har rett til å bli hørt i alle saker som angår dem. Dette gjelder også på gruppenivå. Å lytte til dem som blir berørt, gir nødvendig kunnskap og bedre beslutninger. Derfor er barns medvirkning en viktig del av en barnerettighetsvurdering.

Barneombudet har bedt myndighetene ta et større ansvar for barns rett til medvirkning og kvaliteten på dette arbeidet. I brev til Barne- og familiedepartementet har vi bedt om at det blir opprettet et kompetansesenter for medvirkning med barn og unge som kan sikre kunnskap om metode, gi god veiledning og som kan samle eksisterende kunnskap fra barn og unge (slik at denne kan benyttes av alle).

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev